Vad är tillgänglighet?

En tillgänglighetsanpassad webbplats ska alla kunna använda, oavsett om man har något slags funktionshinder. Utförligare kan man säga att tillgänglighet innebär att människor med funktionshinder ska kunna uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till webben.

I tillgänglighetsarbetet inkluderas alla funktionshinder som påverkar tillgång till webben: visuella, hörsel-, fysiska, psykiska, tal-, kognitiva och neurologiska funktionshinder.

Men det är viktigt att tillägga att tillgänglighet även gynnar människor utan funktionshinder. Till exempel människor med långsam internetuppkoppling, människor med "temporära funktionshinder" som till exempel bruten arm, och de med svårigheter på grund av åldrande.

Åter till startsidan för tillgänglighetsarbetet

Redigera