Tidplan

Vecka 41-42:

Informationsmöten med sektions- enhetschefer.

Vecka 42:

Mejl till all personal med information om vad som händer när den tillgängliga mallen publiceras.

26 oktober:

Information om tillgänglighetsarbetet i Intranytt.

6 november:

10.00 – 12.00 eller 13.00 – 15.00, utbildning i IT-verkstan Ronneby.

7 november:

10.00 – 12.00 eller 13.00 – 15.00, utbildning i IT-verkstan Karlskrona

8 november

10.00-12.00, utbildning i IT-verkstan Karlskrona

9 november

13.00-15.00, utbildning K-3236 våning 2 block B, Campus Karlshamn

11 november:

DAT gör fullständig backup.

12 november:

Tillgänglig mall publiceras.

31 december:

Enligt rektorsbeslut ska våra publika sidor på www.bth.se vara tillgänglighetsanpassade.

Detta innebär:

1. Ansvariga för webbpublicering på sektionerna måste gå igenom samtliga av sina sidor, för att se så att sidorna ser okej ut efter att mallen införts. För ansvariga som redigerar i Lotus Notes kommer att behöva göra ett mer omfattande kontrollarbete jämfört med dem som redigerar i WebEdit Pro.

Vinter-vår 2008:

Arbetet med att hålla innehållet på webben går vidare bland annat genom kurs i hur man skriver en lättläst text.

Åter till startsidan för tillgänglighetsarbetet

Redigera