Statistikuppgifter

Dokumentet nedan innehåller en översikt om vilken statistik högskolan är skyldig/behöver redovisa och vem på högskolan som är ansvarig för att ta fram dessa uppgifter. Statistiken gäller: studieregister, personal, grundutbildning, ekonomi, forskning och kvalitet.

Statistikuppgifter.xls

Excel-ark med översikten över statistikuppgifter. Ett område per blad/flik.

Redigera