BTH-kort för gäster

Det finns två typer av passerkort i receptionen som du kan beställa till dina gäster:

Enkla varianten ger tillträde till entrédörrar och de flesta lärosalar.
Sektionsvarianten ger samma tillträde som den Enkla plus att din gäst kommer in i sektionens kontorsdörrar.

Beställningen ska göras dagen innan kortet ska hämtas i receptionen, och adresseras till reception@bth.se alternativt via telefon 5000 (0455-38 50 00). Notera att du bestämmer kortens giltighetstid. Vid beställning anger du därför från vilken dag kortet ska börja gälla, och när det ska sluta fungera.

Ett beställningsmejl ska innehålla följande uppgifter:

  • Din gästs namn
  • Den sektion/enhet som gästen besöker
  • Ange om gästen ska ha ett kort av den Enkla varianten eller Sektionsvarianten
  • Datum för igångsättning
  • Datum för avslutning
  • Ditt namn som beställare

 

Redigera