Personalmobilitet / Staff Mobility

Kille lutar sig fram och i bakgrunden syns London Bridge

Information in English below

Erasmus är högskolans del i EU:s utbildningsprogram för livslångt lärande, och syftar till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning. Erasmus erbjuder bland annat möjlighet till utbyte och praktik för lärare, administratörer och studenter inom Europa.

Alla anställda vid BTH har möjlighet att åka utomlands via Erasmusavtal. För att uppfylla kraven för ett Erasmusstipendium, måste lärare ha minst fem timmars undervisning och max sex veckor per lärarutbyte, medan övrig personal måste åka på utbyte i minst en vecka. Personalmobilitet är ett sätt att få kompetensutveckling inom sin tjänst. Mer detaljerad information hittas nedan:

Läs mer om personalmobilitet

Läs mer om lärarmobilitet

 

Erasmus Staff Training

About Erasmus

Erasmus is part of the European Union's Lifelong Learning programme. Its aim is to increase the quality and strengthen the European dimension of higher education.

The purpose of Staff Training

The Staff Training programme gives all non-teaching staff the opportunity to meet colleagues with similar job descriptions in other European universities. The most common form of Staff Training is called "job shadowing", which allows you to follow a colleague at another university in his or her daily work for a period of one to six weeks.

Conditions

  • Applicants must be employees of BTH
  • Staff Training sessions must last at least one week (5 days), and 6 weeks at the most
  • Applicants must fill out a registration form and have the Work Plan approved at departmental level before departure!

Via the link below, you find extensive information about Erasmus Staff Training.

Link to information about Erasmus Staff Training (opens in new window as PDF)

 

 

 

Redigera