Tobias Larsson

Jag heter Tobias Larsson, är 40 år, och ansvarar för forskningen vid Avdelningen för Maskinteknik vid BTH sedan januari 2012.

Jag har min akademiska bakgrund från Mitthögskolan och Luleå tekniska universitet via studier inom maskinteknik, med fokus på datorstöd i produktutvecklingsarbetet.

Jag disputerade 2001 vid LTU med en avhandling inriktad på hur simulering kan användas i produktutvecklingens tidiga faser, och tillämpningarna var inom höghastighetståg, bilar och flyg.

Under min tid som forskare har jag sedan spenderat tid på dels andra lärosäten, och också i industrin, för att få en uppfattning i hur framgångsrika forskningsmiljöer fungerar, och hur den verksamhet jag försöker stötta med forskning fungerar.

2007 blev jag utnämnd till professor och har fram till att jag började vid BTH drivit en avdelning vid LTU med fokus på forskning, utbildning och samverkan inom produktutveckling och innovation för livscykelåtaganden. Här var jag avdelningschef, ämnesföreträdare och forskningsledare.

Jag har stor erfarenhet av internationella forskningsmiljöer, via såväl forskningsprojekt som utbildningssamverkan. Forskningsmässigt är jag idag väldigt intresserad av hur man kan stötta ett framtagandet av nya, och hållbara, produkter och tjänster som skapar värde för företag, kunder och samhälle, populärt kallat innovativ produkt-tjänsteutveckling. Jag har min bas i ingenjörsvetenskap men tillämpar gärna kunskaperna och resultat inom andra discipliner, som tex hälsoteknik som jag ser som en tillväxtbransch för BTH.
Jag brinner för att bidra till att skapa konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, med nära samverkan med utbildningen och ett tydligt fokus på nytta, och trivs bäst i sällskap där en öppen dialog sker utan att bestämma rätt svar från början.

Frågor som engagerar mig med relation till BTH är ökad profilering och kvalitet i utbildningen då jag tror detta är extremt viktigt för vår framtida framgång på utbildningssidan. Ökad andel externfinansiering, nära företagssamverkan och fortsatt profilering är viktiga punkter inom forskningen tillsammans med en nyanserad diskussion om effektivisering i vårt utförande, då vi inom forskningen inte kan förlita oss på statliga anslag.
Sedan bör samverkansfrågan adresseras i meritportföljen vid BTH och göras tydligare då detta är en väldigt viktig del av nyttoaspekten på såväl forskning, som utbildning.

Jag kommer ursprungligen från Blekinge (Jämjö) och bor numera i Karlskrona med min fru och mina tre barn. Som pensionerat hockeyspelare har jag ett stort idrottsintresse och försöker fortfarande få den där gummitrissan i mål när tillfälle ges ;-)

Kontakta mig gärna om det är något ni undrar över,

Tobias


Redigera