Val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen

För mandatperioden 2013-2015 sker val av lärarrepresentanter i högskolestyrelsen vid BTH torsdagen den 29 november 2012.

Enligt högskoleförordningen (1993:100) 2 kap. 7 a § gäller följande för lärares representation i högskolas styrelse. "Lärarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Lärarnas representanter skall utses genom val inom högskolan. Högskolan får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet."

Valet förrättas enligt Regler för val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, vilka återfinns på sidan med övergripande styrdokument.

Valresultat

Utdrag ur rösträkningsprotokollet:

§ 4 Rösträkningen utföll på följande sätt:

Antal avlagda röster: 31

Antal ogiltiga röster: 0

Valberedningens förslag: 31 röster

Därmed har lärarna vid Blekinge Tekniska Högskola utsett

Cecilia Fagerström

Tony Gorschek

Tobias Larsson

till ordinarie lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola

och

Maria Engberg

till ersättare för ordinarie lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola."

 

Protokollet kan laddas ner här.

Valberedning

Valberedningens sammansättning och direktiv framgår av rektorsbeslut R085/12. Enligt rektors beslut består valberedningen av:

Universitetslektor Doris Bohman

Universitetslektor Niklas Lavesson

Universitetslektor Vanja Lindberg.

Valberedningens förslag till lärarrepresentanter i högskolestyrelsen 2013-2015

Ordinarie ledamöter (för en personlig presentation, klicka på namnet)

Cecilia Fagerström, universitetslektor i vårdvetenskap  / docent

Tony Gorschek, professor i programvaruteknik

Tobias Larsson, professor i maskinteknik

Ersättare

Maria Engberg, universitetslektor engelskspråkig litteratur

Alternativ till valberedningens förslag - inga förslag har inkommit

Enligt punkt 1.10 i BTH:s lokala regler för val får någon utanför valberedningen föreslå ytterligare personer till ledamöter. Ett sådant förslag ska vara ett alternativ till valberedningens förslag och innehålla motsvarande uppgifter. Delar av valberedningens förslag kan mycket väl ingå i det nya förslaget, som i övrigt måste uppfylla ovan angivna Regler för val av lärarrepresentanter etc. Förslag får inlämnas av lärare som är röstberättigad och ska inges skriftligt till registrator senast tisdagen den 20 november 2012. Inga förslag har inkommit.

Fastställd röstlängd

Vilka lärare som är röstberättigade framgår av följande fastställda röstlängd.

Fastställd röstlängd till styrelsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

För övrig information, se nedanstående "Instruktioner för valet".

Valet genomförs

Torsdagen den 29 november kl. 11.00-12.30 och 13.30-14.30

Karlskrona: plan 3 i byggnad A (den runda receptionsbyggnaden)
Karlshamn: plan 2, etapp 2, utanför hissen

Instruktioner för valet

Fullmakt (pdf fil)

Om du har frågor angående valet, kontakta valnämndens ledamöter Per-Olof Gunnarsson, Martin Jacobsson eller Ulrika Nilsson.

Redigera