Angående val av lärarrepresentanter i Blekinge Tekniska Högskolas styrelse för mandatperioden 2013-2015

Valet genomförs

Tid: Torsdagen den 29 november kl. 11.00-12.30 och 13.30-14.30

Plats: Karlskrona: plan 3 i byggnad A (den runda receptionsbyggnaden),                       Karlshamn: plan 2, etapp 2, utanför hissen


Valinstruktion

  1. Röstande använder den förtryckta valsedel som iordningsställts.
  2. På valsedeln ska ett förslag tydligt markeras. Har flera förslag markerats eller saknas mar­kering blir valsedeln ogiltig. Det är inte möjligt att lämna egna förslag eller att markera kandidater ur olika förslag.
  3. Valsedeln läggs i ett ytterkuvert.
  4. Kuvertet läggs i valurnan först efter valfunktionärens kontroll av rösträtt och i före­kom­mande fall identitet.
  5. De som ej kan rösta vid angivna tider kan rösta via ombud. Ombudet ska då uppvisa full­makt från den röstberättigade, bevittnad av två personer. Fullmaktsformulär kan laddas ner på hemsidan för valet. Valsedlar och kuvert finns tillgängliga fr.o.m. den 23 november 2012.
    Karlskrona: i receptionen och i Karlshamn: hos Ulrika Magnusson.
  6. Röstande som inte är känd av funktionärerna måste vara beredd att kunna styrka sin iden­titet, t.ex. genom legitimation.

 

Karlskrona den 31 oktober 2012

 

Enligt uppdrag

Ulrika Nilsson

Planeringssekreterare

Redigera