2011-11-25

Vårdforskningens dag 2011!

Publik på Vårdforskningens dagDen 24 november anordnade Sektionen för Hälsa ”Vårdforskningens dag” på BTH med föreläsningar under två olika teman. "Internationell forskning och HAL" på förmiddagen och "Implementering av forskning" på eftermiddagen.Under Tema I "Internationell forskning och HAL" fick vi lyssna till universitetslektor Doris Bohman som föreläste om ”Omvårdnad i ett globalt perspektiv”.

EANS
Doktoranderna Ewa Andersson och Catharina Lindberg berättade om organet EANS (European Academy of Nursing Sciense). Europeiska akademin för omvårdnad är ett självständigt organiserat organ bestående av enskilda medlemmar som har gjort betydande insatser för främjandet av omvårdnad i Europa genom stipendium och forskning. Syftet med akademin är bland annat att upprätthålla ett forum för europeiska sjuksköterskor och forskare.

Student som varit i Sydafrika på studentutbyteStudentutbyte i Sydafrika
Christina Andrén, student på sjuksköterskeprogrammet berättade att hon och hennes kurskamrat Karim Hammami varit på studentutbyte i Sydafrika och där gjort en studie om nyutexaminerade sjuksköterskor.
”Experiences of newly qualified nurses of University of Limpopo, Turfloop Campus executing community services in Limpopo Province, South Africa (Minor Field Study, Sydafrika)”
I Sydafrika är det stor brist på utbildade sjuksköterskor och många som är utbildade lämnar yrket i förtid. Studien handlar om hur nyutexaminerade sjuksköterskor från Universitetet i Limpopo-provinsen i Sydafrika upplever övergången från att vara student till att arbeta som sjuksköterska när de ska utföra obligatorisk samhällstjänst under 12 månader direkt efter sin examen. Många upplever stark stress och att de inte har tillräckliga kunskaper för att gå ut i yrket. Utbildningen är otillräcklig i förberedelserna för sjuksköterskeyrket och de nyutexaminerade utsätts för stor press.
Christina tyckte att projektet varit mycket spännande och lärorikt och kan absolut tänka sig att arbeta som sjuksköterska i ett annat land i framtiden, kanske Sydafrika.

Bästa C-uppsats
Tomas Eggers delade ut priset för bästa C-uppsats som i år gick till Martina Eliasson och Anna Ericsson som skrivit uppsatsen ”Hur mår du?” Uppsatsen handlade om att belysa användningen av humor i omvårdnaden av patienter utifrån ett sjuksköterskeperspektiv.

Tema II handlade om "Implementering av forskning" Projektassistent Terese Ericsson föreläste om hur sjuksköterskor uppfattar tillämpning av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten.

Boel Sandström, industridoktorand berättade om vilka attityder beslutsfattarna har gentemot riktlinjerna för schizofreni.

Helena Sörbris, anestesisjuksköterska berättade om sin studie  angående förekomsten av urinvägsinfektion vid obligatorisk användning av urinvägskateter i samband med höftfrakturer. Hur blev det i praktiken när man ändrade vårdrutinerna kring detta?

Sista programpunkt  var ”Heta stolen” och där befann sig professor Ania Willman som besvarade frågor om implementering av omvårdnadsforskning.

Moderatorer var Catharina Lindberg och Ann-Charlotte Holmgren som också planerat och organiserat dagen.

Besök medieportalen för videoreportage

Redigera