Bakgrund

År 2010 ska alla myndigheter vara tillgängliga för alla. I februari 2006 togs ett rekorsbeslut vid BTH som säger att:

Under 2007 ska webbpubliceringssystemet anpassas till att fungera i enlighet med riktlinjer framtagna av WAI.

I slutet av 2005 utbildades BTH:s personal i tillgänglighet. Under 2007 inleddes ett samarbete med Funka Nu som är experter på tillgänglighetpå internet.

Funka Nu hade tidigare gjort en utvärdering av www.bth.se ur ett tillgänglighetsperspektiv. Denna utvärdering gick man nu igenom för att se vad som behövde åtgärdas.

Funka Nu tog sedan fram tekniska mallar till BTH:s webbplats. Mallar som följer riktlinjer framtagna av WAI.

Åter till startsidan för tillgänglighetsarbetet

Klicka här för att läsa mer om Funka Nu

Klicka här för att läsa mer om WAI

Redigera