Val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen

För mandatperioden 2010-2012 sker val av lärarrepresentanter i högskolestyrelsen vid BTH torsdagen den 10 december 2009.

Enligt högskoleförordningen (1993:100) 2 kap. 7 a § gäller följande för lärares representation i högskolas styrelse. "Lärarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Lärarnas representanter skall utses genom val inom högskolan. Högskolan får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet."

Valet förrättas enligt Regler för val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola.

Valresultat

Utdrag ur rösträkningsprotokollet:

"§ 4 Rösträkningen utföll på följande sätt.

Antal avlagda röster: 105

Antal ogiltiga röster: 0

Valberedningens förslag: 24 röster

Alternativ 1: 41 röster

Alternativ 2: 40 röster

Därmed har lärarna vid Blekinge Tekniska Högskola utsett

Henric Johnson

Jan-Evert Nilsson

Ania Willman

till ordinarie lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola

och

Mats Walter

till ersättare för ordinarie lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola."

Protokollet kan laddas ner här.

Valberedning

Valberedningens sammansättning och direktiv framgår av rektorsbeslut R100/09. Enligt rektors beslut består valberedningen av:

Professor Bengt Aspvall

Universitetsadjunkt Anders Nilsson

Professor Lena Trojer.

Valberedningens förslag kommer att publiceras på denna webbplats senast tre veckor före val, det vill säga torsdagen den 19 november.

Valberedningens förslag till lärarrepresentanter i högskolestyrelsen 2010-2012

Ordinarie ledamöter (för en personlig presentation, klicka på namnet)

Marie Aurell, universitetslektor i företagsekonomi

Pirjo Elovaara, universitetslektor i teknovetenskapliga studier

Tony Gorschek, universitetslektor i programvaruteknik

Ersättare

Mats Walter, universitetslektor i maskinteknik

Alternativ till valberedningens förslag

Enligt punkt 1.10 i BTH:s lokala regler för val får någon utanför valberedningen föreslå ytterligare personer till ledamöter. Ett sådant förslag ska vara ett alternativ till valberedningens förslag och innehålla motsvarande uppgifter. Delar av valberedningens förslag kan mycket väl ingå i det nya förslaget, som i övrigt måste uppfylla ovan angivna Regler för val av lärarrepresentanter etc. Förslag får inlämnas av lärare som är röstberättigad och ska inges skriftligt till registrator senast måndagen den 30 november.

Följande två alternativ till valberedningens förslag har inkommit

Alternativ 1

Ordinarie ledamöter

Henric Johnson, universitetslektor i telekommunikationssystem

Jan-Evert Nilsson, professor i företagsekonomi

Ania Willman, professor i vårdvetenskap

Ersättare

Mats Walter, universitetslektor i maskinteknik

Alternativ 2

Ordinarie ledamöter

Marie Aurell, universitetslektor i företagsekonomi

Tony Gorschek, universitetslektor i programvaruteknik

Mats Pettersson, universitetslektor i elektroteknik

Ersättare

Pirjo Elovaara, universitetslektor i teknovetenskapliga studier

Fastställd röstlängd

Vilka lärare som är röstberättigade framgår av följande röstlängd.
Fastställd röstlängd till styrelsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Valet kommer att genomföras på följande platser och tider. För övrig information, se nedanstående "Instruktioner för valet".

Valet genomförs

Torsdagen den 10 december kl. 11.00-12.30 och 13.30-14.30

Karlskrona: Rosenbom, plan 3 i kanslibyggnaden
Ronneby: MDA-konferensen, plan 2
Karlshamn: plan 2, etapp 2, utanför hissen

Instruktioner för valet (pdf, öppnas i nytt förnster)

Fullmakt (Word-fil)

Om du har frågor angående valet, kontakta planeringssekreterare Martin Jacobsson

Redigera