Välkommen till IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för flertalet centrala IT-tjänster och funktioner på BTH. Vi underhåller grundläggande infrastruktur för nätförbindelse och telefoni, och vi tillhandahåller server- och systemförvaltningstjänster för systemägare och verksamhetsansvariga på BTH.

Vi erbjuder student- och personalstöd med tillhörande e-post, lagring och utskrift, samt standardiserade datorarbetsplatser och programvaror för studenter och personal.

Läs om IT-tjänster för personal i vänstermenyn.


IT Helpdesk

Vill du fråga, anmäla eller beställa något?

Kontakta IT Helpdesk


Utbildning och handledning

IT-avdelningen erbjuder stöd och handledning i grundläggande IT-tjänster på BTH. Läs mer på sidan Grundläggande IT-kunskap.


IT:s tjänstekatalog - om IT-stöd och system

I vår tjänstekatalog kan du läsa mer om de tjänster vi levererar, detaljerade beskrivningar, servicenivåer, prislista mm. Du hittar information om befintliga system och utsedda systemägare på BTH, samt bakomliggande infrastrukturtjänster som är gemensamma för hela BTH.

Se vår tjänstekatalog

För frågor som berör verksamhetsnära system - som utbildnings- och studerandeadministrativa system, ekonomisystem, diariesystem, bibliotekssystem, boknings- och passagesystem - kontakta respektive systemägare.


Driftinfo

Vi lägger numera ut driftinformation och information om akuta störningar på BTHs personal-sida: http://www.bth.se/forpersonal

 

Redigera
Share Dela