Eduroam

Eduroam är en världsomspännande nättjänst som utvecklats för den internationella forsknings-och utbildningsvärlden.

Eduroam ger studenter, forskare och personal tillgång till Internet både i BTHs lokaler och när man vistas på andra universitet och högskolor som också är medlemmar. Den enkla idén bakom eduroam är ett antal universitet som har enats runt principen - era användare får använda vårt nät när de är hos oss om våra användare får använda ert nät när de är hos er.

För att kunna ansluta till eduroam måste du ha ett konto på BTH eller någon annan ansluten organisation. Du måste även ha en dator med ett trådlöst nätverkskort.

För alla AD-anslutna datorer på BTH installeras inställningar för eduroam automatiskt. För dig som vill ansluta till eduroam med något annat än en AD-ansluten Windows-dator, finns manualer nedan.

Manualer för olika operativsystem:

 

 

SIS Wiki för eduroam

Användare med Vista bör kunna följa informationen i manualen för Windows 7, det är endast mindre skillnader.

Tyvärr har vi ingen manual för Andorid då det är stora skillnader mellan hur gränssnittet ser ut i olika telefoner. Se nedan under generella inställningar.

Generella inställningar

Saknas en manual för just ditt operativsystem - se generell information nedan.

Nätverksnamn/SSID: eduroam

Säkerhet: Välj WPA2-Enterprise och om detta saknas testa med 802.1x EAP
Krypterings/EAP metod: PEAP

CA certifikat: Väjer du inget får du ofta en fråga 1:a gången. Kommer att vara ett certifikat utsällt på netsrv4.bth.se eller netsrv5.bth.se

Användarcertifikat: Används ej på BTH. BTH använder enbart användarverifiering.

Identitet: [akronym]@bth.se  alt [akronym]@student.bth.se

Anonym identitet: samma som ovan.

Password: [ditt AD-lösenord]  Skall vara det som används för att logga in på datorn på kontoret eller i datorsalarna.

Mer information:

Läs mer om eduroam och se vilka högskolor och universitet i Sverige som är anslutna på www.eduroam.se

För information på engelska och kartor över globalt anslutna organisationer, se www.eduroam.org

Eduroam finns över hela Europa - se en karta

Redigera
Share Dela