Nät på BTH

 

Trådlöst nätverk

Var kan jag ansluta?

Du kan ansluta till det trådlösa nätet i alla BTHs lokaler på campus Gräsvik, campus Karlshamn samt BTH:s lokaler i Ronneby.

Vad behöver jag?

Du kan ansluta din dator, din mobiltelefon eller andra enheter som t ex surfplattor till BTHs trådlösa nätverk.

Din dator måste vara utrustad med ett trådlöst nätverkskort. (BTHs utrustning stödjer 802.11a, 802.11b, 802.11g och 802.11n. Information om vad ditt kort använder står oftast på kortet.)

Du behöver även ett studentkonto, ett personalkonto eller ett gästkonto för att autenticera dig.

Vilka alternativ finns?

  1. BTH_Auto - automatisk anslutning för datorer som är domänanslutna
  2. BTH_Guest - för gäster vid BTH
  3. BTH_Open - för tillfälliga okrypterade nätanslutningar (under avveckling)
  4. Eduroam - för gäster från andra eduroam-anslutna högskolor/universitet. Även för studenter och personal med icke-domänanslutna datorer och enheter.

 

Wireless LAN


 

Trådat nät

Var finns uttagen?

Aktiva datauttag för trådat nät finns i samtliga kontorsutrymmen för personal. Alla aktiva datauttag ska vara märkta med en grön markering vilket gör det enkelt att hitta de aktiva uttagen. Saknas en grön markering är det normalt sett uttaget (eller uttagen om flera är beställda) med lägst nummer som är aktivt.

För aktiva datauttag i allmänna utrymmen - se Öppna nätuttag på campus.

Tänk på att

Det är viktigt att du stänger av det trådlösa nätverket när du har en trådad förbindelse till din dator!

Om du ansluter både med trådlöst och trådad anslutning samtidigt finns risken att datorn försöker få kontakt med tjänster som den inte har access till och datorn kan komma att hamna i ett väntläge. Detta beror på att BTHs trådade nätverk och trådlösa nätverk har olika regler över hur man får åtkomst till olika system och tjänster.

Aktivering och felanmälan av nätuttag

Om du vill ha ett nätuttag aktiverat eller om ditt nätuttag inte fungerar, så kontakta IT Helpdesk. Glöm inte att ange uttagsnummer i din anmälan!

Redigera
Share Dela