Utskrifter och kopiering på BTH

På BTH finns ett antal multifunktionsskrivare som kan användas för utskrift, kopiering och scanning. Alla utskrifter skickas till en gemensam kö som heter Print Anywhere och hämtas ut på valfri skrivare (Konica Minolta) med hjälp av BTH-kortet eller genom att logga in med ditt konto.

Vem kan använda skrivarna?

Den gemensamma skrivarkön Print Anywhere kan användas av både studenter och personal. För att få ut utskrifterna krävs autentisering via BTH-kort eller AD-/studentkonto.

Instruktioner

Var finns skrivarna?

Hur skapar jag ett PayEx-konto? (endast studenter)

Hur ansluter jag till Print Anywhere och skriver ut?

Hur kopierar och scannar jag?

Hur ansluter jag till en plotter?

Hur ansluter jag till skrivare som inte är kopplade till Print Anywhere? (för personal)

Hur gör jag direktutskrifter? (för personal)

Ladda ner dokument och manualer

Underhåll och kostnader

IT-avdelningen ansvarar för avtal, fakturor och kontakt med leverantören samt drift av och förändringar i utskriftsmiljön. IT-avdelningen ansvarar även för leverans av förbrukningsvaror, som papper, toner osv. Begäran om nya leveranser och felrapporter anmäls till IT Helpdesk.

Studenter

För studenter sker betalning för utskrifter och kopiering med systemet PayEx. Detta innebär att alla studenter måste ha ett personligt PayEx-konto för att kunna skriva ut och kopiera. Läs om hur du skapar ett PayEx-konto här.

Nedanstående priser gäller per sida för utskrifter och kopiering:

Svartvit A4

0,45

Svartvit A3

0,90

Färg A4

0,90

Färg A3

1,80

Scanning till e-post är fritt.

Personal

Kostnaden för anställdas utskrifter fördelas på respektive organisatorisk enhet baserat på faktiskt nyttjande.

Om du får problem

Om din utskrift blir felaktig eller om papper/toner behöver fyllas på, kontakta IT Helpdesk


Redigera
Share Dela