AD-ansluten eller inte?

Vad är AD?

AD (Active Directory) är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller alla nätbaserade resurser som finns i ett nätverk - användare, datorer, skrivare, program, konton mm. En AD-domän ger möjlighet att administrera alla dessa resurser och dess relationer till varandra. Den fungerar också som en central punkt för att autenticera användare och deras behörigheter gentemot olika system. Ju fler system som använder vårt centrala AD för autenticering, desto färre konton/lösenord behövs!

För dig som användare innebär en AD-ansluten dator att du enklare får tillgång till nätbaserade resurser som:

  • automatisk anslutning till trådlöst nätverk (BTH_Auto) för Windows
  • enkel behörighets- och lösenordshantering
  • enkel åtkomst till lagring och skrivare
  • installation av programvaror på distans för Windows
  • möjlighet till support på distans
  • kontrollerade och testade operativsystemsuppdateringar för Windows

Vilka datorer kan anslutas till AD?

Alla datorer med Windows eller Mac OS Lion kan ansluta till AD för att få tillgång till nätbaserade resurser och enkel behörighetskontroll.

Kan jag fortfarande administrera min dator själv?

Att ansluta datorn till AD-domänen innebär inte att dina egna behörigheter begränsas på något sätt. För alla DAP kan du få ett lokalt administratörskonto för att själv hantera installationer och konfigurationer på din dator.

Skillnaden är att din dator blir en del i AD-domänen och kan administreras centralt, exempelvis kan datorn läggas i olika behörighetsgrupper för att enkelt få tillgång till programvara eller andra system, eller få tillgång till uppdatering av operativsystem och programvaror per automatik.

Redigera
Share Dela