Behöriga beställare

Personerna nedan har behörighet att lägga beställningar för datorutrustning:

BIB - Lena Ålenius

FOR - Avdelningschefer, Ann-Charlott Johansson

COM - Eva-Lotta Runesson, Conny Johansson

DSN - Fredrik Gullbrandson, Peter Ekdahl, Paul Carlsson, och Abdellah Abarkan

ING AET - Sven Johansson
ING AMT - Mats Walter
ING AHSU- Sophie Hallstedt

ING AMN - Vanja Lindberg
ING ALP - Henrik Larsson

HAL - Ulrika Isaksson, Christian Bladh

MAM - Björn Stille

Redigera
Share Dela