Central lagring på BTH

Vad ingår?

Varje anställd tilldelas 2 GB personligt lagringsutrymme, samt 1 GB på en gemensam lagringsyta som delas med hela sektionen/enheten.

Behöver du utöka detta utrymme lägger du en beställning via IT Helpdesk.. 

Hur kommer jag åt lagringsytan?

För AD-anslutna datorer ansluts ditt personliga utrymme mot enhet J:, och det gemensamma utrymmet mot enhet R: automatiskt. För att manuellt ansluta nätverksenheter, se användarguiden nedan.

Du kommer åt dina filer utanför BTH:s nätverk från vilken dator som helst via BTH:s tjänst för distansåtkomst.

Synkronisering/Offline files

Vill du synkronisera filer mellan din dator och J: använder du tjänsten Offline files.

Återläsning

Filer på J: och R: säkerhetskopieras flera gånger per dag, och du kan även återläsa tidigare versioner av filer, eller filer som har tagits bort, upp till 3 månader tillbaka.

Användarguider

Att läsa tillbaka tidigare versioner av filer eller raderad data

Att ansluta och koppla ifrån nätverksenheter på din dator

Att synkronisera dokument mellan hemkatalog (J:) och dator med 'Offline files'

Att hämta och ladda upp filer utanför BTH:s nätverk via VPN

Att virusscanna din dator/dina mappar

Redigera
Share Dela