Att byta AD-lösenord via VPN

Har du en dator som inte är AD-ansluten, eller om du befinner dig utanför högskolans nätverk, kan använda dig av VPN för att byta lösenord.

Läs detta först om din dator inte är AD-ansluten!

OBS! Om din dator är AD-ansluten och du byter lösenord via VPN-anslutning så gäller det gamla AD-lösenordet lokalt på datorn, tills nästa gång datorn ansluts till BTHs nätverk. Det vill säga att du anger ditt gamla AD-lösenord när du loggar in på datorn tills den ansluts till BTHs nätverk igen.

Att byta lösenord via VPN:

Öppna en webbläsare och gå till https://vpn.bth.se/.

1. På startsidan anger du ditt AD-användarnamn och lösenord.

Start page for the VPN sajt.

2. När du loggar in skickas ett meddelande till din mobiltelefon, skriv in det OTP-lösenordet och klicka på "Sign in".

VPN OTP page 

3. Om ditt lösenord behöver bytas inom de närmaste 14 dagarna kommer du att få en uppmaning att byta.

VPN lösenordsvarning

4. Vänta tills VPN-tjänsten är klar med alla kontroller och huvudsidan visas. Klicka på länken "Preferences" uppe till höger på sidan.

 

VPN huvudsida

5. I "Preferences", välj "General". Här anger du ditt gamla lösenord samt det nya du vill byta till (två gånger för bekräftelse). Gå vidare på "Change Password"

VPN lösenords byte sida

6. Nu har du bytt ditt AD-lösenord och kommer till en sida som bekräftar detta.

VPN lösenord bytt bekräftelse

Om du inte får en bekräftelse på att ditt lösenord är bytt kan det bero på att det nya lösenordet inte uppfyller gälllande riktlinjer för lösenordssäkerhet. Det kan också bero på att lösenorden inte matchar i de två fälten.

För icke AD-ansluten dator

Om din dator inte är ansluten till den centrala AD-domänen (ad.bth.se) så är det lite mer du behöver tänka på vid ett lösenordsbyte. (Läs mer vad vad det innebär att AD-ansluta en dator här.)

1. Innan du byter lösenord - ta bort nätverksanslutningar: 

  • Ta bort alla aktiva anslutningar mot nätverksresurser - som t.ex. hemkatalog (J:), gemensam katalog (R:). (Se mer på sidan anslutning mot nätverksenheter.)
  • Ta bort alla anslutningar mot skrivare som är utdelade via den centrala skrivarservern på högskolan.

Anledningen till detta är att du troligen har valt att spara lösenordet för att slippa logga in varje gång du vill komma åt nätverksresurser. Om du inte tar bort anslutningarna försöker datorn att ansluta mot dessa resurser med det gamla lösenordet, och i så fall finns det risk att ditt konto blockeras under en tidsperiod.

2. Byt lösenord:

Nästa steg är att byta lösenordet. Läs instruktionen överst på denna sida.

3. Anslut till dina nätverksresurser igen:

Nu kan du ansluta till de nätverksresurser som du tidigare använde.

Redigera
Share Dela