Att e-posta till grupper

Personalgrupper

Mailgrupper

För utskick av e-post inom BTH skapas s k mailgrupper. Som anställd vid BTH ansluts du till en mailgrupp av personalavdelningen. För att nå samtliga anställda vid t ex en institution skriver du institutionsnamn@bth.se.

Du ansluts även till mailgruppen personal@bth.se som når alla anställda vid BTH. (För att minimera mängden e-post till personal som ej berörs har endast vissa personer möjlighet att skicka e-post till denna grupp. Se rektorsbeslut (R-018/06)).

För att se samtliga mailgrupper som finns, gå till Adressboken och klicka på Mailgrupper i menyn till vänster. Nya mailgrupper för personal skapas av personalavdelningen.

Studentgrupper

Alla som studerar på BTH anger en e-postadress vid anmälan som sedan kan användas för att kommunicera med BTH. Som student kan man även välja att använda den e-postadress som BTH tillhandahåller för alla studenter.

Studenternas e-postadresser ansluts med automatik till vissa generella studentlistor, beroende på när och var man studerar.

Generella studentlistor:

stud.alla@list.bth.se     Alla studenter registrerade innevarande termin
stud.nya@list.bth.se     Alla nya studenter, dvs studenter registrerade innevarande termin som inte varit registrerade under föregående termin


I början på terminen innehåller listorna ovan även antagna och uppflyttade studenter för innevarande termin. I slutet på terminen innehåller listorna även antagna och uppflyttade studenter för nästföljande termin.

Studentlistor för distans, campus och ort:

stud.dst@list.bth.se Alla distansstudenter, dvs alla studenter registrerade på kurs innevarande termin som inte har undervisningsform = normal
stud.campus@list.bth.se Alla campusstudenter, dvs alla studenter registrerade på kurs innevarande termin som har undervisningsform = normal
stud.kna@list.bth.se Alla Karlskronastudenter, dvs alla studenter registrerade på kurs innevarande termin med ort = Karlskrona
stud.kmn@list.bth.se Alla Karlshamnsstudenter, dvs alla studenter registrerade på kurs innevarande termin med ort = Karlshamn
stud.campus.kna@list.bth.se     Alla Karlskronastudenter på campus, dvs alla studenter registrerade på kurs innevarande termin som har undervisningsform = normal och ort = Karlskrona
stud.campus.kmn@list.bth.se     Alla Karlshamnsstudenter på campus, dvs alla studenter registrerade på kurs innevarande termin som har undervisningsform = normal och ort = KarlshamnUtskick till studentlistorna modereras av Informationsavdelningen/Marknadsavdelningen. Vissa personer har dock möjlighet att skicka e-post direkt till denna grupp av studenter. (Se rektorsbeslut R-018/06).

Studentföreningar och -organisationer hittar du hos Blekinge Studentkår.

Programlistor:

Den som är programansvarig för ett eller flera program vid BTH kan kan beställa e-postlistor utifrån den information som finns i LADOK (e-postadress, programregistrering, termin). Du gör en begäran via IT Helpdesk och anger då

  • listnamn
  • programkod
  • termin
  • datum för inläsning

Om du vill gör vi en engångsinläsning av de e-postadresser som är registrerade vid inläsningstillfället. Efter det kan du själv administrera din lista, lägga till/ta bort adresser och ändra inställningar för den (se sidan om E-postlistor).

Kurslistor:

Listor för specifika kurser skapas i It's Learning. Kontakta Learning Lab för att få hjälp med funktioner och verktyg i lärplattformen.

 

Redigera
Share Dela