E-post för personal

 Detta gäller BTHs gamla epostsystem

Att läsa och skicka e-post

BTHs e-post, kalender och kontakter når du från:

  • en e-postklient på datorn (Lotus Notes)

Det går även att läsa och skicka e-post via ett valfritt e-postprogram som ansluter via IMAP/POP3 och SMTP.

Om du befinner dig utanför BTH:s nätverk och använder en annan klient än ovanstående måste du ansluta via VPN (https://vpn.bth.se) för att skicka e-post via BTHs e-postserver.

Du kan skicka krypterad och elektroniskt signerad epost inom BTH, både från Lotus Notes-klient, webbmail och mobil med Traveler.

Guider och instruktioner

Att använda Lotus Notes Lotus-guide ver 8.0.2 (pdf)

Att använda kalendern i Lotus Notes

Att arkivera e-post (pdf)

Att synka e-post, kalender och kontakter till din mobil

Att använda e-post effektivt - spara din egen och andras tid (presentation 7.34 min)

FAQ

Vanliga frågor som rör e-post

Att e-posta till grupper och listor

Du kan skicka e-post till grupper av personal och studenter inom BTH, läs mer på sidan Att e-posta till grupper.

Det finns också en publik listserver för e-postlistor med externa adresser. Läs mer om vilka listor som finns där och hur du gör för att ansluta dig eller beställa en egen lista på sidan E-postlistor.

Filtrering och spamhantering

Det finns flera säkerhetsinställningar på BTH som är till för att skydda så väl avsändaren som mottagaren mot maskar, virus, nätfiske och spam. Mer information finner du på www.bth.se/emailsecurity.

 

Outlook-användare

Om du använder Outlook/annan klient:

E-postinställningar för Outlook/Thunderbird

Om du har bytt från Outlook till Lotus Notes:

10 tips för Outlook-användare (IBM)

17 minuter video för dig som byter från Outlook till Lotus-klient (IBM)

Redigera
Share Dela