Det är fullt i inkorgen

[Detta gäller personal som använder Lotus Notes som klient för e-post]

I Lotus Notes så lagras all e-post på servern där varje användare har ett begränsat utrymme för sin e-post. Detta utrymme kallas 'Quota' och är normalt satt till 300 MB.

Hur ser jag hur mycket som finns i min e-post-databas?

När du har öppnat din e-post-databas tar du fram egenskaperna för databasen. Tryck ALT-ENTER eller välja Edit -> Properties från menyn och klicka på den andra fliken. Här kan du utläsa hur mycket plats på servern din databas tar och hur många dokument som du har i din databas.

Hur hittar jag mina stora bilagor?

Det enklaste sättet är att i databasen välja vyn 'All Documents'. Den innehåller all meddelanden (inkorgen, skickat mappen, alla andra mappar, etc.)

Klicka sedan på triangeln vid kolumnrubriken 'Size'. E-post-meddelanden sorteras i storleksordning och du kan lätt se vilka som är de största meddelanden.

Hur sparar jag och tar bort bilagor i mina meddelanden?

Det korrekta sättet att hantera bifogade filer är att spara ned dem i hemkatalogen eller att ta bort dem. Öppna e-postmeddelandet och högerklicka på bilagan, välj 'Save and delete...' eller 'Delete...'. När du sedan stänger meddelandet får du frågan om du vill skicka och eller spara meddelandet igen. Välj då bara att spara. Det är lämpligt att spara bilagorna på ett ställe där det görs back-up, t ex din hemkatalog (J:).

Jag har tagit bort jättemycket men har fortfarande problem!

Antagligen har du inte tagit bort tillräckligt med meddelanden. Lägg också märke till att den process som krymper e-post-databasen går mitt i natten, de meddelanden du tar bort får inte genomslag på din quota förrän dagen efter.

Glöm inte heller bort att du kan arkivera e-post - se Användarguide - Arkivering av e-post (pdf)

 

Redigera
Share Dela