E-postinställningar

Följande e-postinställningar gäller för dig som ansluter till BTH:s e-postsystem via t ex Microsoft Outlook eller Thunderbird.

Serverinställningar:

POP/Mailserver:

 

post.bth.se

IMAP-server:

 

imap1.bth.se (alt imap2.bth.se)

SMTP-server:

 

post.bth.se (eller din internetleverantörs utgående server)

Observera:
 • Du anger post.bth.se som SMTP-server om du sitter på campus eller loggar in via VPN (dvs befinner dig på BTH:s nät). I alla andra fall ska du använda din internetleverantörs utgående SMTP-server.
 • Du måste använda port 465 om du anger post.bth.se som SMTP-server.
 • Du måste använda en säker, krypterad överföring för SMTP (SSL).

Microsoft Outlook 2007:

 1. Gå in under "Tools" > "Account Settings"
 2. Markera aktuellt konto och klicka på "Change"
 3. Under "Server Information":
 • Vid "Incoming mail server (pop3)" skriv post.bth.se
 • Vid "Outgoing mail server (SMTP)" skriv post.bth.se
 • Klicka på "More Settings" sedan "Outgoing Server"
 • Bocka i "My outgoing server (SMTP) requires authentication" och välj "Use same settings as my incoming mail server"
 • Välj fliken "Advanced"
 • Bocka i "This server requires an encrypted connection (SSL)" under "Outgoing mail server (SMTP)".
 • Ändra porten till 465 på "Outgoing mail server (SMTP)"
 • Ändra till SSL vid "Use the following type of encrypted connection:"

4. Klicka på OK, Next och därefter Finish

5. Avsluta med Close

Thunderbird:

Denna beskrivning gäller den svenska versionen av Thunderbird 3.0. Har du en annan version bör du ändå kunna ha hjälp av denna guide.

 1. På Thunderbirds "startsida" välj "Skapa ett nytt konto".
 2. I den dialogruta du får upp skriv in ditt namn, din e-postadress (i formatet fornamn.efternamn@bth.se, dvs. så som det syns i BTHs webbadressbok) och ditt webblösenord. Tryck 'Fortsätt'.
 3. Thunderbird försöker nu automatiskt konfigurera din e-post. Avbryt den processen genom att klicka på knappen 'Stoppa' för att fylla i värdena manuellt.
 4. Ange din akronym som 'Användarnamn'.
 5. För 'Inkommande' skriv/välj: post.bth.se, pop, 995, SSL/TLS.
 6. För 'Utgående' skriv/välj: post.bth.se, 465, SSL/TLS.
 7. Välj knappen 'Testa konfigurationen igen'.
 8. Två gröna "lampor" tänds nu bredvid 'Inkommande' och 'Utgående'.
 9. Välj 'Skapa konto'.
 10. Vill du göra mer avancerade inställningar kan du göra det genom att välja 'Verktyg -> Kontoinställningar'.

Lösenord

Lösenordet du använder för att ansluta är webblösenordet
(samma lösenord du använder till lärarportal, beslutsdatabas o dyl)

Webbmail

Adressen till webbmailen är: https://post.bth.se/

 

 

Redigera
Share Dela