Att ansluta till och koppla ifrån nätverksenheter

Instruktion för Windows-operativ

Att ansluta till en central nätverksenhet

 • Klicka på My Computer (Start -> Computer för Windows 7)
 • Välj Tools> Map Network Drive
 • Välj valfri bokstav i fältet Drive: tex J:
 • I fältet Folder skriver du sökvägen till katalogen du vill mappa, t ex \\filestorage1.bth.se\sektion-enhet\akronym (ditt J:) eller \\filestorage1.bth.se\common\sektion-enhet\ (gemensam mapp) Du kan också bläddra dig fram till rätt mapp genom att klicka på Browse. (Microsoft Windows Network -> Ad -> Filestorage1 -> ...)
 • Om din dator inte är ansluten till AD får du upp en inloggningsruta. I fältet för user name fyller du i "AD + omvänt snedstreck + din akronym", se bilden.

Inloggning med AD-konto

 • Kryssa gärna i rutan "Remember my password" så slipper du fylla i lösenordet varje gång du mappar upp enheten.
 • Klicka på Finish.

Att koppla ifrån en ansluten nätverksenhet

 • Klicka på My Computer
 • Välj Tools > Disconnect Network Drive
 • Markera valfri bokstav (t ex J: el R:) och klicka Ok.

Vill du vara säker på att alla nätverksanslutningar tas bort:

 • Öppna en kommando-prompt (Start - >cmd)
 • Skriv net use /del * i fönstret som öppnas.

Har du en MAC?

Här hittar du instruktioner om du ansluter din Mac till en nätverksenhet. [In English]

Redigera
Share Dela