Tillgång till programvara

Anställda på BTH ges tillgång till ett omfattande utbud av programvaror via avtal med programvaruleverantörer som Microsoft, Adobe, IBM och Autodesk.

Som anställd får du tillgång till:

Programutbudet för DAP

Programvaror som ingår i programutbudet uppdateras kontinuerligt av IT-avdelningen. Uppdaterad programvara installeras med automatik om du har en DAP Premium/Standard.

Installation och uppdatering av programvaror på Mac eller ej AD-ansluten dator görs manuellt.

Utbudet är uppdelat i två kategorier:

  • BAS - installeras som standard på alla nya DAP-datorer.
  • EXTRA - valbara program för alla användare som har en DAP-dator. 

För vissa program tillkommer en extra licenskostnad vilket kräver godkännande av budgetansvarig vid nyinköp/nyinstallation.

Beställning ny programvara

Programutbud och aktuell prislista.

Beställ programvara via IT Helpdesk.

Hämta SCCM-klient för programdistribution

Nya programversioner

Byte till till nya versioner av programvaror initieras antingen av kund, systemägare eller av IT-avdelningen och beslutas av teknikområdesansvarig för datorarbetsplatser på IT-avdelningen och vid behov genom i IT-avdelningens Change Advisory Board (CAB).

Programvara som inte finns med i programutbudet

Finns önskemål om en programvara som inte finns med i vårt utbud finns två alternativ:

  1. installera den på egen hand med ett lokalt administratörskonto 
  2. lägg en förfrågan om utökning av programutbudet via IT Helpdesk. Vid en förfrågan om utökning av utbudet görs en utvärdering av nyttan och behovet av att lägga till programmet i programutbudet. Om begäran avslås görs i stället en manuell installation. 

Om du gör en egen installation av programvara är du själv ansvarig för underhåll och uppdateringar. Programmet kommer heller inte att installeras igen vid en eventuell ominstallation av datorn.

Programanvändning

Regler för användning av programvara vid Blekinge Tekniska Högskola 

Licenser

Flertalet licenser för Programutbud Bas/Extra betalas och administreras av IT-avdelningen på generellt anslag. Det finns några undantag för kategorin Extra där licenskostnader betalas av respektive sektion/enhet, se listan ovan.

IT-avdelningen underhåller ett centralt licensregister och ansvarar för licensadministration av programvaror som beställs via IT-avdelningen. IT-avdelningen administrerar även en gemensam licensserver för samtliga programvaror som ingår i programutbudet för datorarbetsplatser.

Läs om licensunderhåll och inventering, hämta inventeringsklient etc

 

Redigera
Share Dela