Filtrering och spamhantering

Trend Micro Hosted Email Security är den molntjänst som BTH använder för hantering av e-post in och ut från BTH.

Säkerhetsinställningar

Det finns flera säkerhetsinställningar på BTH som är till för att skydda så väl avsändaren som mottagaren mot maskar, virus, nätfiske och spam.

E-postmeddelande kommer att utgå om någon säkerhetsinställning utlöses. Detta meddelande skickas från avsändaradressen: NoReply_EmailSecurity@bth.se.

Virus

Alla e-postmeddelanden med virus kommer att raderas omedelbart. I de fall avsändaren är anställd på BTH kommer ett meddelande utgå med information så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.

Spam och Nätfiske

Först stoppas alla inkommande meddelande om de bedöms som Spam efter skickande mailservers rykte. Därefter raderas alla e-postmeddelanden som bedöms vara Spam eller Nätfiske omedelbart. Tveksamma inkommande meddelanden går igenom och märks som Spam.

Meddelandestorlek

Den högsta storleken som accepteras är 50 MB.

Antal mottagare

Ett e-postmeddelande får maximalt innehålla 200 mottagare.

Antal bifogade filer och storlek

Maximala antalet bifogade filer som får skickas i ett och samma e-postmeddelande är 20 st. Om någon fil är komprimerad får det okomprimerade innehållet inte överstiga 60MB (undantag är om filen lösenordsskyddas).

Typ av bifogade filer

Idag är det väldigt vanligt att utbyta filer med varandra via e-post. Detta medför tyvärr ökade risker för att maskar och virus kan spridas. Högskolan raderar därför vissa filer. För att få mer information om vilka filer som raderas, öppna följande excelarkblockerade filer.

Anledningen till blockeringen beror på att vissa filer kan innehålla programkod som startar automatiskt utan någon inblandning av användaren.

Lösenordsskyddade filer kan inte skannas av systemet och därför kommer e-postmeddelandet uppdateras med en varningstext om att filen eventuellt kan innehålla skadlig kod.

Spamfiltrering

Användare av Lotus Notes-klienten behöver inte göra några justeringar. Däremot måste användare av andra e-postklienter eventuellt justera sina inställningar.

X-headers

De personer som filtrerar ut spam  via X-headers måste göra en justering i sin regel. Fält som kan användas är Spam Flag och Trend Score, se följande bild för mer information tmase_x-header

Rubrik

För personer som använder sig av rubriken för att filtrera spam så är etiketten i början ändrad till [*SPAM*].

Vitlistning

Om man erhåller e-post från känd(a) avsändare och dessa e-postmeddelanden hamnar i Spam-mappen, kan man vitlista dem. För information om hur man gör, läs instruktionen Spamfiltrering - Vitlistning

Redigera
Share Dela