Certifikatsbegäran

Begränsningar

Innan en begäran om certifikat skickas till BTH-TCS bör följande beaktas:
Certifikaten får:

 • endast användas för icke-kommersiell verksamhet
 • bara utfärdas till verksamheter som är en del av Blekinge Tekniska Högskola
 • bara utfärdas för servrar vars DNS-namn/tjänst slutar med bth.se

Så här gör du:

1. Skapa en certifikatsbegäran (CSR-fil) på den server som certifikatet ska användas på. Tänk på nedanstående vid skapandet av certifikatsbegäran. För mer information se Sunets FAQ.

 • Tjänst (Common Name) ska vara domännamnet för det tjänst som ska använda certifikatet, t.ex. www.bth.se.
 • Organisatorisk enhet (Organizational Unit Name) ska sektionens/enhetens/avdelningens förkortning anges.
 • Organisation (Organization Name) sätts till Blekinge Tekniska Hogskola alternativt Blekinge Tekniska Högskola beroende på om man väljer ASCII eller Unicode vid ansökan.
 • Stad (Locality Name) lämnas blankt. Om servern kräver fältet, ange Karlskrona, Karlshamn eller Ronneby beroende på var servern är placerad.
 • Region/landskap (State/Province Name) lämnas blankt. Om servern kräver fältet ska Blekinge anges.
 • Landsnamn (Country Name) anges som SE med stora bokstäver.
 • Ange inte e-postadress (Email Address), utmaningslösenord (Challenge Password) eller extra företagsnamn (Optional Company Name) om de efterfrågas.


2. Gå till Sunets elektroniska ansökningsformulär, https://tcs.sunet.se/apply/bth.

 1. Kopiera över certifikatsbegäran till Certificate Request in PEM format eller ladda upp en CSR   i PEM-format  på raden under.
 2. Välj för hur många år certifikatet ska vara giltigt, normalt 3 år.
 3. Välj om certitikatet ska vara i ASCII eller Unicode. Bestämmer hur organisation sätts i certifikatet.
 4. Fyll i e-postadress. Ska vara samma som den på ansökningsblanketten.
 5. Tryck på Check and Update
 6. Verifera att alla ifyllda fält är korrekta.
 7. Under Ready to submit applicaion,
  • Om du ska generera fler certifikat efteråt kan du bocka för I will request mulitple certficates. Please remember the validity period,  certificate variant and my email address during this browser session.
  • Bocka för I declare that the above information is correct and that I am authorized to request this certificate för att godkänna informationen.
 8. Tryck på Apply.
 9. Nu får du certifikatsnumret som ska fyllas i på ansökningsblanketten. Finns även i mailet som kommer att skickas ut.

3. Ladda ner Blekinge Tekniska Högskolas Ansökan om TCS-certifikat. Engelsk version av blanketten, Application of a TCS certificate.

4. Skicka in den underskrivna BTH-TCS blanketten tillsammans med en underskriven kopia av mailet till: BTH-TCS, IT-avdelningen, Campus Gräsvik, 371 79 KARLSKRONA

5. Invänta mailet med nedladdningslänken till certifikatet från Sunet. Om det inte har kommit inom en vecka, ta kontakt med BTH-TCS.

6. Klicka på länken och spara undan servercertifikatet. Glöm inte att hämta hem och installera kedjecertifikaten också vilket du finner på samma sida.

Länkar

Generera

Apache/Open-SSL
https://support.comodo.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=3

Tomcat
https://support.comodo.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=244

IIS 5 & 6
https://support.comodo.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=248

IIS 7
https://support.comodo.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1193

Installera

Apache
https://support.comodo.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1203

Tomcat
https://support.comodo.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1204

IIS 5 & 6
https://support.comodo.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=279

IIS 7
https://support.comodo.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1194

Redigera
Share Dela