Lösenordspolicy

För att öka säkerheten på lösenorden i domänen finns det en lösenordspolicy som bestämmer hur lösenorden skall vara utformade samt hur ofta de skall och får bytas.

Ett lösenord skall vara uppbyggt enligt följande regler.

  • Antal tecken: Minst åtta tecken
  • Komplexitet: Minst ett tecken från tre av teckengrupperna
  • Max ålder: 92 dagar
  • Min ålder: 1 dag
  • Antal gamla lösenord som lagras: 10 stycken

Förklaringar: 

De fyra teckengrupperna består av små bokstäver (a-z), stora bokstäver (A-Z), siffror (0-9) samt specialtecken (!?&.åäöÅÄÖ).

Max ålder avser det antal dagar vart efter lösenordsbytet blir tvingande.

Min ålder avser de antal dagar innan du kan byta lösenord igen efter det du byte senast.

Antal gamla lösenord, avser det antal som krävs innan man kan återanvända ett tidigare lösenord.

Att tänka på för Mac-användare

Mac och PC har inte samma teckenuppsättningar. För att undvika problem bör man som Mac-användare hålla sig till följande tecken när man byter sitt AD-lösenord:

ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz23456789!#&/()[]?+*-_;,.:

 

Redigera
Share Dela