Programutbud för datorarbetsplatser

Till datorarbetsplatsen hör ett standardiserat utbud av programvaror. Alla program i programutbudet distribueras och uppdateras via en central funktion. Utbudet är uppdelat i två kategorier:

  • BAS - installeras som standard på alla nya datorer inom tjänsten DAP
  • EXTRA - är valbara för alla användare inom tjänsten för DAP

 >> Se lista över samtliga programvaror i standardutbudet

Applikationsunderhåll

Alla programvaror som ingår i programutbudet konfigureras och underhålls kontinuerligt av IT & Service. Säkerhetsuppdateringar inom programutbudet distribueras för datorarbetsplatser DAP. Uppgraderingar av versioner initieras antingen av kund, applikationsägare eller av IT & Service och beslutas av teknikområdesansvarig för datorarbetsplatser på IT & Service och vid behov genom i IT-avdelningens Change Advisory Board (CAB).

Support på programvaror i programutbudet enligt gällande version ingår för DAP. För programvara som inte finns med i programutbudet, eller för äldre/nyare versioner än den som är specificerad, görs installation, underhåll och support på löpande räkning.

Programvara som inte finns med i programutbudet

Finns önskemål om en programvara som inte finns med i vårt utbud finns två alternativ:

  1. installera den på egen hand med ett lokalt administratörskonto 
  2. lägg en förfrågan om utökning av programutbudet via IT Helpdesk. Vid en förfrågan om utökning av utbudet görs en utvärdering av nyttan och behovet av att lägga till programmet i programutbudet. Om begäran avslås görs i stället en manuell installation.

Om programmet inkluderas i programutbudet och kommer underhåll och versionsuppdateringar distribueras automatiskt för alla DAP. Har användaren däremot gjort en egen installation av programvara står användaren själv för underhåll och uppdateringar av programvaran. Programmet kommer heller inte att installeras igen vid en eventuell ominstallation av datorn.

Licensunderhåll

Flertalet licenser för Programutbud Bas/Extra betalas och administreras centralt av IT & Service på generellt anslag. IT & Service underhåller ett centralt licensregister och ansvarar för licensadministration av programvaror som beställs via IT Helpdesk. IT & Service administrerar även en gemensam licensserver för samtliga programvaror som ingår i programutbudet för datorarbetsplatser.

Läs om licensunderhåll och inventering, hämta inventeringsklient etc

Programanvändning

Regler för användning av programvara vid Blekinge Tekniska Högskola 

Beställning ny programvara

För att beställa programvara, få aktuell prisuppgift eller hjälp med att installera en programvara kontakta IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera