Datorarbetsplats DAP

DAP är en standardiserad datorarbetsplats som ansluter automatiskt till BTHs infrastruktur och centrala tjänster och som ger möjlighet till snabbt och effektivt underhåll av lokala funktioner. Hårdvaran är alltid BTH-certifierad* för bästa prestanda och användarupplevelse. 

Följande leveranser ingår för DAP:

Inköp och underhåll av hårdvara/operativ

 • Beställning och leverans av hårdvara
 • Installation och kontinuerlig uppdatering av Windows 7 och XP
  (Windows 8.1 kommer att erbjudas under kvartal 1 2014)
 • Underhåll av hårdvara enligt garantiavtal
 • Avveckling av uttjänt hårdvara

Underhåll av standardiserat programutbud

 • Installation, licensadministration och kontinuerlig uppdatering av programutbud
 • Virusskydd med kontinuerlig uppdatering

Anslutning till BTHs IT-infrastruktur

 • Anslutning till centrala system för lagring och utskrift (ad.bth.se)
 • Automatisk anslutning till BTH:s trådlösa nätverk (BTH_auto)

Support och felhantering

 • Support och felhantering enligt fastställd servicenivå
 • Vid större fel levereras och administeras ersättningsdator kostnadsfritt inom ramen för gällande avgränsningar
 • Datorn återställas med Programutbud Bas inom 2 timmar efter konstaterat fel, såvida felet inte är hårdvarurelaterat.

Till tjänsten hör:

Klassificeringskrav för DAP:

 • BTH-certifierad datormodell*
 • Windows 8, Windows 7 eller Windows XP
 • Anslutning till BTHs Active Directory (AD)
 • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM-klient) 
 • Trend Micro OfficeScan (Antivirus-klient) 

BTH-ägda datorarbetsplatser som inte motsvarar klassificeringskraven ovan hanteras som   egen arbetsplats (EAP)

Målgrupp

Personal på Blekinge Tekniska Högskola som har behov av en stabil, säker och ekonomisk datorarbetsplats.

Kundnytta

Tjänsten möjliggör för personal att få åtkomst till och nyttja BTH:s gemensamma IT-resurser och system via en datorarbetsplats som kontinuerligt underhålls från en central plattform.

En DAP ger användaren möjlighet att själv administrera lokala funktioner på datorn via ett lokalt administratörskonto. Det är inte tillåtet att utöka behörighetsnivån för det normala användarkontot i AD-domänen. 

Avgränsningar

 • Dator levererad av IT & Service är avsedd som ett arbetsredskap för att utföra arbeten för BTH, anpassningar för andra ändamål ingår inte i tjänsten.
 • Kostnad för inköp/leasing av datorutrustning debiteras resp. institution/avdelning//enhet..
 • Installation av programvara utöver standardiserat programutbud ingår inte i tjänsten, utan utförs på löpande räkning. (Se avsnitt "Programvara som inte finns med i programutbudet" på sidan Programutbud.)
 • Installation, anslutning och underhåll ingår endast för standardutrustning som skärm, mus och tangentbord.
 • Fastlåsning ingår inte vid leverans, men ny låsutrustning kan beställas via IT Helpdesk och fastlåsning utförs då mot löpande räkning.
 • Tjänsten omfattar endast den lokala datormiljön. Tillgängligheten i specificerad tjänst kan begränsas i de fall fel har uppstått i andra tjänster än de som inkluderas i avtalet, och som denna är beroende av.

Tillgänglighet

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses.

Support på datorarbetsplatsen är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00-12:00, 13:00-16:00.

Servicenivå

 • Support och felhantering av centrala tjänster för nät, e-post/kalender, lagring och utskrift samt standardiserat programutbud ingår utan kostnad för DAP.
 • Tjänsten omfattar grundläggande användarstöd för programutbud Bas. Om behov av utbildning på programvara finns, kan detta beställas via IT Helpdesk.
 • För utrustning och programvara som inte ingår i standardiserat utbud debiteras alla åtgärder på löpande räkning.
 • Felhantering påbörjas inom 24 timmar efter anmälan enligt prioritering nedan, eller enligt överenskommelse.
 • För att fel skall klassas som Critical skall ärendet anmälas via telefon.
 • Ersättningsdator levereras vid större fel och hårdvarurelaterade problem (prioritering Critical/High nedan) inom 4 timmar efter felanmälan, under förutsättning att inte samtliga ersättningsdatorer är utlånade. Ersättningsdator är alltid av typen DAP.
 • Ersättningsdator levereras med enbart basprogramvara. Installation av ytterligare programvaror i programutbudet hanteras som en normal beställning och prioriteras som Medium.
 • Har kunden fått en ersättningdator är ominstallation av felaktig dator inte ett högprioriterat ärende.
 • Hårdvarufel åtgärdas av leverantör enligt support-/garantiavtal, normalt gäller på-platsen-garanti inom 24h.
 • Beställningar hanteras enligt prioritet Medium.

Prioriteringar

Prioritering

Definition

Åtgärd påbörjas inom

Critical

Totalt datorhaveri (hårddiskkrasch, blåskärm etc.)

1 timme

High

Fel eller störningar på en eller flera centrala tjänster, t ex nätåtkomst, e-post eller fillagring. Hit räknas även program och funktioner som är kritiska för användaren.

2 timmar

Medium

Fel eller störningar på enstaka funktion eller program.

8 timmar

Low

Fel eller störning som inte märkbart påverkar funktionaliteten

24 timmar (3 arbetsdagar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicetiderna ovan räknas på normal arbetstid, 8.00 -12.00 och 13.00 - 16.00.

Övrigt

 • På alla datorer ägda av BTH skall fortlöpande inventering av installerad programvara ske via inventeringsverktyg, se Programanvändning och licenshantering.
 • I de fall användare själv gör uppdateringar (som t ex nya servicepack, nya programversioner etc) och programinstallationer kan det påverka både åtkomst och kvalitet på andra tjänster.
 • Funktionstest av hårdvara och installerad mjukvara görs av IT & Service innan leverans till kund.
 • Anslutning till ad.bth.se görs endast om datorn är installerad med högskolans centrala virusskydd.

Mätning

Tid mäts i ärendehanteringssystemet från anmälan registreras tills ärendet påbörjas och fram tills ärendet är löst efter kontroll med kund.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för

 • att BTHs Regler för användning av programvara följs.
 • att datorn hålls uppdaterad och skyddad mot skadlig kod och intrång för att inte äventyra högskolans IT-funktioner och förhindra att information hamnar i orätta händer.
 • att information och filer inte lagras lokalt utan säkerhetskopieras till central lagringsplats.
 • att göra en polisanmälan vid stöld av utrustning samt anmäla stöld eller förekommen utrustning till säkerhetssamordnaren och IT & Service. Därefter avförs anläggningen från anläggningsregistret.
 • att utrustning som gått sönder lämnas till IT & Service för en bedömning om utrustningen kan repareras eller ska kasseras.

Kontaktinformation

Beställningar och felanmälningar görs via IT Helpdesk.

 

*För en BTH-certifierad datormodell finns drivrutiner för alla datorkomponenter på plats i den centrala installationsplattformen vilket gör att installation av dator, operativsystem och programvaror görs enkelt och smidigt och oftast tar under två timmar att utföra. I WISUM-portalen kan du se alla datormodeller som är BTH-certifierade. Certifiering av datormodeller går att beställa som tilläggstjänst. Certifieringen utförs då på löpande räkning.

Share Dela
Redigera