Distansåtkomst

IT-avdelningen erbjuder en tjänst för distansåtkomst till BTH:s interna IT-resurser. Tjänsten riktar sig i första hand till personal som har en bärbar dator och befinner sig på annan plats än BTH:s campusområde. Tjänsten ger personal vid BTH samma åtkomst som om man befinner sig på BTH campus.

För att autentisera användare används engångslösenord via SMS, därför kräver tjänsten tillgång till en mobiltelefon.

För att få tillgång till tjänsten behövs följande:

  • Ett mobilnummer för att ta emot engångslösenord på, numret skall vara registrerat i BARD.
  • Ett AD-konto.
  • En dator med uppdaterat och påslaget antivirus, samt ett uppdaterat operativsystem.

Funktionen för distansåtkomst nås via http://vpn.bth.se.

Åtkomst

Generellt gäller att man som användare får åtkomst till hemkatalog (J:), gemensam lagring, samt åtkomst till licensservrar för att lokala applikationer skall fungera. Utöver ovanstående får personal som normalt använder passage-, personal - och ekonomisystem även tillgång till Rita och Agresso med en identifierad BTH-dator.

Skillnader i tillgänglighet beror på statusen på den dator man använder. De grundläggande kriterierna är att antivirus skall vara uppdaterat och påslaget samt att operativsystemet är uppdaterat. Om datorn dessutom är en identifierad BTH-dator kan man nå vissa system som har högre säkerhetsklassning. Även den personliga rollen styr typen av åtkomst. Vid uppkoppling kontrolleras datorns säkerhetsnivå, bl.a. att operativsystem och antivirus är uppdaterat och fungerande. Utöver detta ställs inga specifika krav på datorn, men för att nå vissa specifika resurser krävs en dator levererad av BTH.

Inloggning

Inloggning kan ske med både konto i AD- och IDE-domänen. Man får samma personliga access som om man befinner sig på BTH campus.

Kostnad

Kostnaden för tjänsten är 50 kr/månad för en aktiv användare, d.v.s. om tjänsten inte används så kostar den inget. Kostnaden står IT-avdelningen för. Vissa tjänster såsom webbapplikationer och e-post har man åtkomst till direkt utan VPN-förbindelse. 

Avgränsningar

  • Åtkomst till BTH-resurser skall fungera utan anmärkning på de datorarbetsplatser som  levereras av IT-avdelningen. Felsökning på annan utrustning görs av användaren själv,  dock bistår IT-avdelningen med vilka krav som tjänsten ställer på klientsystemet, se Distansåtkomst via VPN.
  • Kriterier för åtkomst är beskrivna i avnittet 'Åtkomst' ovan. Används en dator som inte uppfyller kraven för distansåtkomst så har man fortfarande åtkomst till samtliga webbaserade program och e-post.
  • Undantag kan göras för ovanstående åtkomstbegränsningar beroende på situation. Exempelvis vid en pandemi så kan man lätta på anslutningskraven och kunna ansluta via annan dator. För detta krävs beslut av IT-chef och systemägare för det system som man vill förändra åtkomsten till.
Share Dela
Redigera