EAP - Egen Arbetplats

EAP (Egen Arbetsplats) är per definition ingen tjänst som IT-avdelningen tillhandahåller. Däremot finns det ett behov av en tjänstebeskrivning för BTH-ägd datorutrustning som inte klassificeras som DAP (t. ex. MAC och *NIX). Utrustning som inte är BTH-ägd åligger det ägaren att underhålla.

Med en EAP kan du få tillgång till BTH:s infrastruktur, dvs nätförbindelse och nätbaserade tjänster som virusskydd, utskrift och central lagring. En EAP förutsätter att användaren själv ansvarar för hantering av hårdvara och övrig utrustning, samt installation och underhåll av operativsystem och programvara.

IT-avdelningen tillhandahåller support och felavhjälpning på löpande räkning. 

För en EAP gäller:

Inköp och underhåll av hårdvara/operativ

 • Beställning och leverans av hårdvara sker via IT Helpdesk
 • Underhåll av hårdvara och operativsystem sker på löpande räkning
 • Avveckling av uttjänt hårdvara sker via IT Helpdesk

Underhåll av standardiserat programutbud

 • Alla installationer och mjukvaruunderhåll sker manuellt på löpande räkning eftersom en EAP inte är ansluten till BTHs centrala installationsplattform. 
 • Installation av virusskydd med kontinuerlig uppdatering ingår utan kostnad där det är tillämpligt.
 • Tjänsten ger inte tillgång till centraliserade uppdateringar av operativsystem eller programvara.

Anslutning till BTHs IT-infrastruktur

 • En EAP kan använda BTH:s centrala tjänster som nätförbindelse, e-post, utskrift och central lagring via ett personligt konto.
 • Anslutning till centralt AD kan göras då det är tillämpligt.
 • En EAP kan ansluta till BTH:s trådlösa nätverk via Eduroam.

Support och felhantering

 • All support och felhantering sker på löpande räkning
 • Vid större fel levereras och administeras ersättningsdator kostnadsfritt inom ramen för gällande avgränsningar
 • Saknas erforderligt serviceavtal utförs hårdvaruunderhåll på löpande räkning och ev. kostnad för reparation debiteras institution/avdelning/enhet.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för

 • att BTHs Regler för användning av programvara följs.
 • att fortlöpande inventering av installerad programvara sker via inventeringsverktyg på de plattformar som stöds, se Programanvändning och licenshantering.
 • att datorutrustningen hålls uppdaterad och skyddad mot skadlig kod och intrång för att inte äventyra högskolans IT-funktioner och förhindra att information hamnar i orätta händer.
 • att säkerhetskopiera information och filer som lagras lokalt
 • att göra en polisanmälan vid stöld av utrustning samt anmäla stöld eller förekommen utrustning säkerhetssamordnaren. Därefter skall utrustningen avföras från anläggningsregistret.
Share Dela
Redigera