Nät

Tjänsten ger tillgång till en plattform inklusive alla nödvändiga nättjänster för datakommunikation till Internet och inom BTH. Detta kan ske med via trådbundet eller trådlöst nät.

Tjänsten inkluderar installation av nätverkskomponenter, övervakning och felhantering liksom kapacitetsmätning, design, drift och underhåll.

Nätet är uppdelat i olika segment som ger olika skydd för centrala IT resurser och ger olika access för användare beroende på behovet.

Internetaccess sker via SUNET, vilken ställer kravet att vi måste kunna spåra vilken användare som genererar vilken trafik, därför krävs alltid autentisering. 

I tjänsten ingår:

 • Redundant Internetförbindelse via SUNET med en prestanda av 1 GB.
 • Trådlöst nät
 • Trådbundet nät
 • Trådbundet labbnät
 • Administration av IP-plan, IP-nummer och IP-namn
 • Administration, design, drift och underhåll av nätutrustning
 • Tidsynkronisering av central IT-utrustning
 • Övervakning av datatrafik mellan BTH och SUNET
 • Incidenthantering, utredningar och abuseanmälningar
 • Administration av certifikat för centrala IT tjänster
 • Radius och andra servrar för autentisering
 • Servrar för övervakning, trafikmätning och logghantering
 • Följande nättjänster
  • Intern DNS
  • Extern DNS
  • DHCP
  • Wins

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills ärendet är löst efter kontroll med kund.

Beställarens ansvar

Beställaren ansvarar för att meddela vilken sektion/enhet man tillhör för att få rätt nätsegment och därmed rätt access i nätet.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera