Telefoni

Tjänsten ger tillgång till en plattform med alla nödvändiga telefonitjänster för kommunikation utom och inom BTH. Trafiken går via Telenor. 

Tjänsten innefattar:

  • Abonnemang
  • E-post och kalender i mobilen
  • Internet-access
  • Telenor-tjänster

Målgrupp

Verksamma inom Blekinge Tekniska Högskola.

Kundnytta

Tjänsten ger tillgång till en plattform för telefoni, hänvisnings- och röstbrevlådesystem.

Avgränsningar

IT-avdelningen ger endast support på synkronisering av e-post, kalender och kontakter.

Kvalitetsmål

Tillgänglighet

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.  Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses.

Servicenivå

Support på telefonitjänsten är ständigt tillgänglig hos Telenor.

Support på telefonitjänsten är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00-12:00, 13:00-16:00 hos IT-avdelningen.

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills ärendet är löst efter kontroll med kund.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera