Trådbundet nät

I salar med studentdatorarbetsplatser finns 1 uttag/dator.  I tjänsterum dimensioneras generellt uttagen för trådbundet nät så att 1,5 uttag per person erhålls. Vill man ha fler uttag i ett specifikt rum så kan detta beställas via IT-helpdesk.

Prestandan för slutanvändaren är 100Mbit, för central utrustning i serverhall är den 1-10 Gbit, mellan campus 10 Gbit och mellan serverrum är den 10 Gbit.

Share Dela
Redigera