Trådlöst nät

Trådlöst nät är designat för täckning inomhus över hela campus. Prestandan är olika på olika ställen men mer kapacitet finns i områden där fler personer kan vistas (studentytor och konferensrum) och där trådbundna uttag saknas. Viss redundans är inbyggt i systemet.  Hastigheten i det trådlösa nätet beror på antalet användare. Detta övervakas ständigt och larmar om prestandan blir för låg. Funktionen är designad för att vara tillgängligt dygnet runt. Viss redundans finns för täckning. Alla former av trådlösa apparater som kan kommunicera trådlöst enligt standarden 802.11 som mobiler, datorer (Windows, Mac, Linux osv), surfplattor och andra apparater ska enkelt kunna anslutas till nätet och därmed Internet. Inloggning och arbete kan ske både mpt interna system och system på Internet.

En väsentlig del är autentisering (kontroll av uppgiven identitet, till exempel vid inloggning, vid kommunikation mellan två system eller vid utväxling av meddelanden mellan användare). Den sker enkelt men ändå säkert.

Följande uppkopplingsmöjlighet (SSID) finns för att få åtkomst via det trådlöst nätverk:

BTH_Auto

Enkel automatisk anslutning till ett trådlöst nät som ger samma access till BTHs IT-resurser som det trådade nätet. Avsett för registrerade BTH-ägda datorer i AD.bth.se och BTH-ägda registrerade datorer i IDE.bth.se.

BTH_Guest

För användare som inte har ett BTH-konto. IT Helpdesk, receptionen och biblioteket kan utfärda gästkonton. PC, MAC eller telefon med WLAN stöd kan användas. Ger access till Internet och publika BTH resurser. För åtkomst till interna BTH-resurser kan tjänsten distansåtkomst (VPN) användas.

BTH_Open 

Klassiskt BTH SSID. Inloggning via Netlogon. Endast ett BTH konto krävs. PC, MAC eller telefon som har WLAN stöd kan användas. Ger access till Internet och externa BTH-resurser. Även åtkomligt via TheCloud i Karlskrona. För åtkomst till interna BTH-resurser kan tjänsten distansåtkomst (VPN) användas.  Ingen konfigurering av PC krävs.

Eduroam 

För Eduroam besökare och även för studenternas/personalens egna datorer/telefoner. PC, MAC eller telefon med WLAN WPA2 Enterprise-stöd kan användas. Ger access till Internet och interna resurser som t.ex. J:, skrivare. För åtkomst till interna BTH-resurser kan tjänsten distansåtkomst (VPN) användas. Dynamisk access utifrån vilket AD eller LDAP man finns i. Konfigurering av enheten behövs men ger då automatisk uppkoppling.

The Cloud

Användare med The Cloud konto ges här åtkomst till Internet via The Cloud. The Cloud tillhandahålls I biblioteket och i stora föreläsningssalar.

Share Dela
Redigera