E-post/kalender/chat

Tjänsten ger tillgång till e-post, kalender och chat med närvaroindikering.

E-post omfattar tillgång till e-post med personlig e-postadress (förnamn.efternamn@bth.se) och brevlåda för samtliga anställda på BTH. Grundläggande e-posttjänster för att skicka och ta emot e-post, samt ett webbgränssnitt som möjliggör åtkomst till e-post från en webbläsare ingår i tjänsten. I tjänsten ingår även personlig elektronisk kalender och chatt med närvaroindikering.

I tjänsten ingår:

 • Personlig brevlåda à 2 Gb
 • Webbmail
 • Personlig och gemensam kalender
 • Chat med närvaroindikering
 • E-postarkiv
 • Spam- och virustvätt av inkommande och utgående e-post
 • Återläsning av säkerhetskopia upp till 2 mån
 • Support av standardklient
 • Synkning av mobila standardenheter
 • Möjlighet att skapa och använda e-postgrupper

Avgränsningar

 • I programutbudet för datorarbetsplats ingår e-postklienten Lotus Notes som standard. Åtkomst från andra e-postklienter via IMAP är en tilläggstjänst som faktureras till ett fast pris per månad.
 • Webbmail skall fungera utan anmärkning på datorarbetsplatser som levererats av IT-avdelningen. Felsökning på annan utrustning görs av användaren själv, dock bistår IT-avdelningen med vilka krav som tjänsten ställer på klientsystemet.
Share Dela
Redigera