Lagring

Tjänsten ger tillgång till centralt utrymme för datalagring med olika kvaliteter.Tjänsten avser lagring av data exempelvis personliga hemkataloger, gemensamma volymer, stora datamängder eller datorsystem, och ger i olika grad möjlighet till återläsning av förlorad data.    

I tjänsten ingår:

För personligt och gemensamt utrymme (J: och R:):

 • personligt utrymme à 2 GB. Utrymmet kan utökas via IT Helpdesk.
 • gemensamt utrymme för varje organisatorisk enhet på BTH med 1 GB per anställd. Utrymmet kan utökas via IT Helpdesk.
 • åtkomst från datorarbetsplats via utforskaren, internetläsare samt via distansåtkomst
 • kopiering av data via s. k. "snapshot" var tredje timme all dagar mellan kl 09-18 och kl 00 samt lördagar kl 08
 • möjlighet till återläsning av lagrad data upp till 3 månader via IT Helpdesk
 • möjlighet för användaren att själv återläsa tidigare versioner av filer upp till 13 veckor
 • redundanta diskar och system
 • tre noder i olika byggnader - primärnod, redundantnod och backupnod
 • fullt brandsäkrad primärnod
 • antiviruskontroll

Molnbaserad lagring (BOX.com)

 • personligt utrymme à 40GB. Utrymmet kan inte utökas.
 • åtkomst från datorarbetsplats och mobila enheter via webbläsare/app
 • möjlighet till synkning lokalt
 • möjlighet till fildelning både inom och utanför BTH
 • versionshantering

För utrymme för stora datamängder:

 • åtkomst från datorarbetsplats via utforskaren samt via distansåtkomst
 • redundanta diskar
 • en nod (ej fullt brandsäkrad)
 • antiviruskontroll

Avgränsningar

 • Tjänsten omfattar endast datalagring och lagring på centrala diskar. Tillgängligheten i specificerad tjänst kan begränsas i de fall fel har uppstått i andra tjänster, som denna är beroende av.
 • Användare av tjänsten måste ansluta med ett AD-konto.

Målgrupp

Personal inom Blekinge Tekniska Högskola.

Kundnytta

Tjänsten tillhandahåller säkra och kostnadseffektiva lagringsmöjligheter.

Tillgänglighet

Tjänsten är tillgänglig via CIFS-utdelning. (På AD-ansluten dator sker mappningen med automatik.) Behörigheter styrs via AD, varför användare måste ansluta med ett AD-konto.

Data som lagras på centralt utrymme är, beroende på satta rättigheter, tillgängligt även utanför BTHs campus. Denna tjänst beskrivs mer ingående i tjänstebeskrivningen Distansåtkomst.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller för avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott vid t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses. Vid fel på enskild utskriftsenhet kan annan närliggande enhet användas.

Servicenivå

All support och felhantering på lagringstjänsten ingår utan kostnad. Felavhjälpning utförs under normalarbetstid 08:00-12:00, 13:00-17:00.

Felhantering påbörjas inom 1-24 timmar efter anmälan till IT Helpdesk.

Mätning

Tid mäts i ärendehanteringssystemet från anmälan registreras tills ärendet påbörjas och fram tills ärendet är löst efter kontroll med kund

Kostnad

Se Prislista

Kontaktinformation

Beställningar och felanmälningar görs via IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera