Tillgång till programvara

Personal på BTH ges tillgång till en omfattande flora av programvaror och operativsystem. Åtkomst till programvara regleras främst av gällande licensavtal med programvaruleverantörer och av fastställt programutbud.

I tjänsten ingår:

 • ett standardiserat programutbud för datorarbetsplatser tillgängligt för samtliga anställda förutsett att giltig licens finns
 • vissa operativsystem för Windows-servrar och klienter via campusavtal med Microsoft
 • programvara för nerladdning via Microsoft Home Use Program
 • programvara för nerladdning via Microsoft Dreamspark och via BTH:s lärplattform (för specifika kurser)
 • versionsuppgraderingar av fastställt programutbud
 • licensinköp och central licensadministration
 • central licensserver för hantering av flytande licenser
 • installation, konfiguration och uppdateringar av fastställt programutbud och operativsystem för datorarbetsplatser klassificerade som DAP 
 • installationsmedia för personer med systemadministratörsbehörighet (se avsnitt 10 i IT-säkerhetspolicyn).
 • grundläggande användarstöd i programutbud - Bas

Målgrupp

Personal inom Blekinge Tekniska Högskola.

Kundnytta

IT & Service ser till att programvara som används inom kärn- och stödverksamhet på BTH finns tillgänglig för studenter och personal. Tjänsten ger tillgång till ett fastställt utbud som uppdateras och distribueras via en central funktion.

Avgränsningar

 • Tillhandahållen programvara får endast installeras på BTH-ägd hårdvara. All spridning utanför högskolans verksamhet är förbjuden.
 • Viss programvara är licensierad per sektion/enhet eller per CPU och är därför tillgänglig endast för ett begränsat antal användare.
 • Installation och uppdateringar av programvara och operativsystem ingår endast för dator som klassificeras som DAP. För övriga datorarbetsplatser görs detta på löpande räkning.
 • I de fall programvara och licenser köps in av institution eller avdelning/enhet ansvarar denna för att licensinnehav dokumenteras i BTHs centrala licensregister.

Tillgänglighet

Personal på BTH ges tillgång till ett fastställt programutbud via sin datorabetsplats. Detta programutbud distribueras huvudsakligen via en central funktion.

Endast personer med systemadministratörsbehörighet får tillgång till kopior av programvaror och licenskoder för licensierad programvara och operativsystem. För användare som inte har en standardiserad datorarbetsplats eller har behov av programvaror utöver programutbudet installeras programvara av IT & Service på löpande räkning.

Vissa program inom programutbudet är tillgängliga för all personal på BTH och är fria att installera på samtliga BTH-ägda datorer. Andra program är licensierade per sektion/enhet eller per CPU och är därför endast tillgängliga för ett begränsat antal användare.

Support på programvara är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00-12:00, 13:00-16:00.

Servicenivå

Beställning av ny programvara påbörjas senast påföljande arbetsdag.

För felhantering, se beskrivning under Datorarbetsplats,

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills ärendet är löst efter kontroll med kund.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera