Programanvändning och licenshantering

Licensunderhåll och registrering

IT & Service underhåller ett centralt register över inköpta avtalslicenser på BTH. All installerad programvara på BTH-ägd utrustning inventeras regelbundet och jämförs med det centrala licensregistret. 

Läs mer på sidan Hantering av avtal vem som ansvarar för registrering av avtalslicenser och vilka uppgifter som skall bifogas.

Alla inköpta avtalslicenser skall registreras i BTHs centrala register!

Uppföljning

Verksamhetsansvariga ansvarar för att den egna institutionen/avdelningen/enheten är rätt licensierad. Regelbundna uppföljningar av över- och underlicensiering bör göras i samarbete med IT & Service, som tillhandahåller underlag för detta.

Se rutin för uppföljning av underlicensiering

Inventeringsverktyg

Ett inventeringsverktyg installeras på alla BTH-ägda datorer. Verktyget inventerar datorns hårdvara, mjukvara samt nyttjandegrad av installerad mjukvara, och är tillgängligt för Windows-/Mac- och Linux-operativ. Verktyget inventerar förändringar på daglig basis med full inventering var 5:e dag. Den fulla inventeringen tar mindre än 30 sekunder och genererar ca 60 kB data. Delinventeringen genererar ca 10-25 kB/dag.

Ladda ner inventeringsverktyg för Windows (download zipped file for Windows client)

Ladda ner inventeringsverktyg för Mac (download zipped file for MAC client)

Ladda ner inventeringsverktyg för *nix  (download zipped file for *nix client)

Läs mer

Processkarta för licensunderhåll (2011)

Regler för användning av programvara vid Blekinge Tekniska Högskola

Share Dela
Redigera