Programutbud för studentarbetsplatser

Till studentarbetsplatsen hör ett standardiserat utbud av programvaror. Utbudet är uppdelat i två kategorier - "Bas" och "Sektions-/enhetsspecifik".

Bas

 • 7-zip
 • Adobe Acrobat Reader
 • Adobe Flash Player
 • Adobe Shockwave
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • IrfanView
 • It´s Learning Plugin
 • Java Runtime Environment
 • Microsoft Office 2010 PRO
 • Notepad++
 • Putty
 • Quicktime
 • SPSS
 • Trend Officescan Antivirus
 • VLC media player

Bas installeras på samtliga studentarbetsplatser

Institutions-/enhetsspecifik

Installeras på studentarbetsplats Specifik. Respektive institution/enhet ansvarar för inköp och licensiering, samt användarsupport av programvaran.

Aktuellt programutbud finns på sidan för Studentarbetsplatser

Applikationsunderhåll

Alla applikationer som ingår i programutbudet konfigureras och underhålls kontinuerligt av IT & Service. Versionsuppdateringar görs i samråd med institutioner/enheter inför terminsstart och distribueras automatiskt för studentarbetsplatser som administreras av IT & Service.

Licensunderhåll

Licenser för Programutbud Bas betalas och administreras av IT & Service på generellt anslag medan övriga licenskostnader betalas av respektive institution/enhet. IT & Service administrerar en gemensam licensserver för samtliga programvaror som ingår i programutbudet för studentarbetsplatser.

Beställning ny programvara

Programutbudet i datorsalar beslutas i samråd med beställarrepresentanter från varje institution inför varje termin på fastställt datum. För beställningar under pågående termin, kontakta IT Helpdesk. (Läs mer om villkoren i beskrivningen för Studentarbetsplats.)

Specifikt för datorsalar

Gemensamma datorsalar profileras per institution och programutbudet ser därför olika ut för oilka salar, se SAP Specifik. Kommunikationsprogram med ljud installeras inte i gemensamma datorsalar.

Share Dela
Redigera