Studentarbetsplats specifik

Beskrivning

Tjänsten ger tillgång till en arbetsplats avsedd för studenter med sektions-/enhetsspecifik programvara. Hårdvaran kan vara stationär eller bärbar.

För studentarbetsplats Specifik ingår:

 • Studentarbetsplats Standard
 • Sektions-/enhetsspecifik programvara som samlas i en särskild profil som sedan kan kopieras till ett flertal arbetsplatser. SAP Specifik kan utformas efter beställarens behov och finnas i flera olika utföranden.

För närvarande finns följande utföranden av SAP Specifik:

 • SAP Anpassa
 • SAP BIB standard
 • SAP BIB IT-verkstad
 • SAP BIB sökdator
 • SAP BYH
 • SAP COM
 • SAP COM/ING
 • SAP DSN
 • SAP ING
 • SAP Korridor

Avgränsningar

 • Installation av SAP Specifik i ett särskilt utförande på flera arbetsplatser eller i gemensamma datorsalar kräver att hårdvaran är av samma modell.
Share Dela
Redigera