Studentarbetsplats Standard

Beskrivning

Tjänsten ger tillgång till en standardiserad, säker arbetsplats avsedd för studenter vid BTH. Hårdvaran kan vara stationär eller bärbar.

För studentarbetsplats ingår:

 • Standardiserad hårdvara
 • Montering och fastlåsning av hårdvara
 • Installation av fastställt programutbud
 • Kontinuerlig uppdatering av operativsystem och installerad programvara
 • Licensadministration av befintligt programutbud - Bas
 • Virusskydd med kontinuerlig uppdatering
 • Anslutning till BTHs infrastruktur för e-posttjänster, lagring och utskrift
 • Övervakning av samtliga studentarbetsplatser
 • Avinstallation och avveckling av befintligt programutbud
 • Avveckling av uttjänt hårdvara
 • Support och felhantering enligt fastställda kvalitetsmål
Share Dela
Redigera