Student helpdesk

Tjänsten innebär att IT-avdelningen erbjuder användarstöd till BTHs studenter via bemannad helpdesk i BTHs Studentcentrum. Användarstödet erbjuds enligt gällande tjänstebeskrivning för varje tjänst.

I tjänsten ingår följande support:

  • Information och kundförfrågningar
  • Incidenthantering för de tjänster som IT-avdelningen tillhandahåller

Målgrupp

Studenter inom Blekinge Tekniska Högskola som nyttjar högskolegemensamma eller kundspecifika IT-tjänster som tillhandahålls av IT-avdelningen.

Kundnytta

IT-avdelningen tillhandahåller användarstöd till BTHs studenter via bemannad helpdesk för samtliga IT-tjänster som tillhandahålls av IT-avdelningen.

Avgränsningar

  • Student helpdesk ger endast support på IT-system och datorutrustning som ägs av BTH.
  • Användarstödet omfattar endast de tjänster som definierats i IT-avdelningens tjänstekatalog. Den omfattar inte enheters och sektioners egna IT-system.

Tillgänglighet

Student helpdesk är tillgänglig enligt de öppettider som publiceras på https://studentportal.bth.se/

Servicenivå

Alla inkommande ärenden - frågor, beställningar och felanmälningar - registreras i ärendehanteringssystemet. Ärendet kompletteras med kunduppgifter, ärendekategorisering (INC/TSK/PRB), tjänstekategorisering, prioritering (0-3) samt annan för ärendet nödvändig information. Om ärendet inte kan hanteras av användarstödet delegeras det vidare inom IT-avdelningen eller annan instans inom BTH. Användarstödet återkopplar till kund med information om när ärendet kan påbörjas.

För tillgänglighet, servicenivåer och svarstider för specifika IT-tjänster, se tjänstebeskrivning för respektive tjänst.

Mätning

Tid mäts i ärendehanteringssystemet från anmälan registreras tills ärendet påbörjas och fram tills ärendet är löst efter kontroll med kund.

Kontaktinformation

Beställningar och felanmälningar görs via IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera