Lagring

Tjänsten ger tillgång till centralt utrymme för datalagring främst avseende lagring av data i personliga hemkataloger. Tjänsten ger möjlighet till återläsning av förlorad data.    

Denna tjänst:

  • är tillgänglig via utforskaren och internetläsare.
  • ger möjlighet att återvinna förlorade versioner av filer..
  • Säkerhetskopiering av data sker varje natt. Informationen kan återställas  upp till tre månader efter det har raderats.
  • begränsas för användare med personliga kvoter, som standard 300Mb/anv. Kvoten kan utökas efter beställning av kursansvarig/handledare.

Data som lagras på centralt utrymme är, beroende på satta rättigheter, tillgängligt även utanför BTH:s campus.

Avgränsningar

  • Tjänsten omfattar endast data lagrad i hemkataloger på centrala diskar eller motsvarande för verksamhetssystem.
  • Användare av tjänsten måste ansluta via ett AD-konto.
  • Tjänsten omfattar endast datalagring. Tillgängligheten i specificerad tjänst kan begränsas i de fall fel har uppstått i andra tjänster än de som inkluderas i avtalet, och som denna är beroende av.
Share Dela
Redigera