Tillgång till programvara

Studenter på BTH ges tillgång till en omfattande flora av programvaror och operativsystem. Åtkomst till programvara regleras främst av gällande licensavtal med programvaruleverantörer och av fastställt programutbud.

I tjänsten ingår:

 • ett standardiserat programutbud för studentarbetsplatser tillgängligt för samtliga studenter
 • vissa operativsystem för Windows-servrar och klienter via campusavtal med Microsoft
 • programvara för nerladdning via Microsoft Dreamspark och via BTH:s lärplattform (för specifika kurser)
 • versionsuppgraderingar av fastställt programutbud
 • licensinköp och central licensadministration
 • central licensserver för hantering av flytande licenser
 • installation, konfiguration och uppdateringar av fastställt programutbud och operativsystem för studentarbetsplatser

Målgrupp

Studenter inom Blekinge Tekniska Högskola.

Kundnytta

IT-avdelningen ser till att programvara som används inom kärn- och stödverksamhet på BTH finns tillgänglig för studenter och personal. Tjänsten ger tillgång till ett fastställt utbud som uppdateras och distribueras via en central funktion.

Avgränsningar

 • Tillhandahållen programvara får endast installeras på BTH-ägd hårdvara. All spridning utanför högskolans verksamhet är förbjuden.
 • Viss programvara är licensierad per sektion/enhet eller per CPU och är därför tillgänglig endast för ett begränsat antal användare.
 • Installation och uppdateringar av programvara och operativsystem ingår endast för dator som tillhör kategorin SAP. För övriga studentarbetsplatser görs detta på löpande räkning.
 • I de fall programvara och licenser köps in av sektion eller enhet ansvarar denna för att licensinnehav dokumenteras i BTHs centrala licensregister.

Tillgänglighet

Studenter på BTH ges tillgång till ett fastställt programutbud via BTH:s datorsalar och studentarbetsplatser. Studenter ges även tillgång till nerladdning av viss programvara i studiesyfte.

Support på programvara är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00-12:00, 13:00-16:00.

Servicenivå

Beställning av ny programvara påbörjas senast påföljande arbetsdag.

För felhantering, se beskrivning under Studentarbetsplats,

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills ärendet är löst efter kontroll med kund.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera