Utskrift

Tjänsten ger tillgång till en standardiserad, kostnadseffektiv, säker och miljövänlig utskriftshantering. Utskrift kan ske från dator med operativsystem lika med eller nyare MAC OS 10.5, Windows XP både 32 och 64 bitars.  Det går även att skriva ut från läsplattor och telefoner, då företrädesvis via utskriftsportalen http://print.bth.se eller e-post print@bth.se 

De standardiserade enheterna är av typen multifunktionsskrivare (MFP) som även kan användas för scanning och kopiering. Vik-, hålslag- och häftfunktion finns inbyggt. Dessa enheter har plats för både A4 och A3 papper.

I tjänsten ingår:

 • Inköp, leverans och driftsättning av utskriftsenheter
 • Utskrift via Windows via utdelad kö, utskrift via Linux och MAC via en LPD kö. Köerna är baserade på PostScript drivrutin.
 • Säker utskrift och follow me, dvs utskrifterna sker inte förrän man identifierat sig vid enheten.
 • Inköp av skrivare, licenser, förslitnings- och förbrukningsmaterial såsom toner och papper.
 • Påfyllnad av förbrukningsmaterial
 • Avtal, service och underhåll av systemet.
 • Möjlighet till utskrift, skanning och kopiering på flera platsen inom BTH.
 • Avveckling av utskriftsenheterna enligt gällande miljöpolicy.
 • Scanning till egen eller annans e-post, hemkatalog.
 • Vissa enheter har funktion för scanning till OCR tolkningsbart format för editering.
 • Fax finns i receptionen, studentcentrum och i Karlshamn piren 2.

Målgrupp

Studenter inom Blekinge Tekniska Högskola.

Kundnytta

Tjänsten möjliggör en säker och kostnadseffektiv utskriftsfunktion.

Avgränsningar

 • Endast enheter inköpta på gällande leveransavtal stöds. Support på  personliga skrivare debiteras löpande.
 • Fysisk åverkan debiteras särskilt.

Tillgänglighet

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller för avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott vid t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses. Vid fel på enskild utskriftsenhet kan annan närliggande enhet användas.

Servicenivå

All support och felhantering på utskriftsenheterna ingår utan kostnad. Felavhjälpning utförs svenska svarta dagar 08:00-12:00, 13:00-17:00.

Felhantering påbörjas inom 1-24 timmar efter anmälan till IT Helpdesk.

Mätning

Tid mäts i ärendehanteringssystemet från anmälan registreras tills ärendet påbörjas och fram tills ärendet är löst efter kontroll med kund

Kostnad

Studenter betalar för sina utskrifter via PayEx enligt särskilt prislista.

Kontaktinformation

Beställningar och felanmälningar görs via IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera