Databasplattform

IT-avdelningen tillhandahåller en plattform för system med behov av en SQL-databas.

I tjänsten ingår:

  • Databasplattform för databaser
  • Tillgänglig för system eller webbsystem
  • Säkerhetskopiering av databaser

Avgränsningar

  • Databaser med stora lagringsbehov och hög disk I/O medför en extra kostnad.
  • Intern konfiguration av systemen för access mot SQL-servern ingår inte.
  • Behörighet på SQL-servern begränsas till den ″egna″ databasen
Share Dela
Redigera