Säkerhetskopiering

Tjänsten innebär att det sker kontinuerlig säkerhetskopiering av identifierade kritiska filer för att kunna återställa ett system vid behov

I tjänsten ingår:

  • Daglig säkerhetskopiering
  • Återställning av filer
  • Meddelande om status av säkerhetskopieringen

Avgränsningar:

  • Återställning av säkerhetskopierade filer kan ske upp till tre månader efter filen raderades eller skadades
  • En extra kopia av säkerhetskopian till backupband sker som tillägg till tjänsten.
  • Kontinuerliga återläsningstester för specifika system genomförs inte kontinuerligt, men kan beställas som extra tillägg.
  • Servrar, system eller lagringslösningar som saknar stöd i den centrala backupsystemet kan inte säkerhetskopieras.
Share Dela
Redigera