Serverplattform

IT-avdelningen underhåller en plattform som inkluderar alla nödvändiga servertjänster för förvaltning av centrala IT-tjänster och system för personal och studenter vid BTH. Tjänsten innebär att IT-avdelningen tillhandahåller en virtuell eller fysisk server med tillhörande operativsystem.

Tjänsten finns i tre utföranden:

 • Virtuell driftmiljö
 • Virtuell testmiljö (kostnadsfri under sex månader - Se avsnitt Kostnader)
 • Fysisk servermiljö

Grundkonfiguration virtuell server:

 • CPU 1 st
 • Minne 2GB
 • Hårddisk 45 GB

Tillval utöver ovanstående prestanda faktureras enligt gällande prislista

Standardiserat operativsystem enligt något av följande: 

 • Microsoft Windows Server 2008 Standard 32 eller 64 bitars 
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard eller Enterprise 
 • Debian linux

Åtkomst:

 • Fjärråtkomst via RDP eller SSH från BTHs nät
 • Publik eller privat IP-adress

I tjänsten ingår (utan extra kostnad):

Tilläggstjänster (faktureras):

Du kan även välja säkerhetskopiering och databasplattform som tillägg till din servermiljö.  

Målgrupp

Systemägare inom Blekinge Tekniska Högskola.

Kundnytta

Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en stabil, effektiv och säker serverplattform för BTHs IT-system och tjänster.

Avgränsningar

 • System med höga systemkrav gällande disk I/O, begränsas till fysisk servermiljö.
 • Valbara operativsystem är de som anges i tjänstebeskrivningen ovan.
 • Leveranstiden för fysisk hårdvara är beroende av extern leverantör.
 • Uppdateringar från leverantör kan orsaka avbrott i leveransen av tjänsten. Åtgärder för att återställa tjänsten kan i vissa fall faktureras beställaren, se avsnitt Beställarens ansvar.

Specifikt för virtuell testmiljö gäller:

 • Återställning av testmiljön är lågprioriterad vid större systemhaveri
 • Den virtuella hårdvaran begränsas till följande:
  • Max 2 virtuella processorer
  • Max 2 GB RAM (operativsystemsberoende)
  • Max 100 GB Disk (inkl systemdisk)
 • Den maximala livslängden för en server i testmiljön är sex månader.
 • Ingen säkerhetskopiering sker av system eller filer i testmiljön.
 • Central skanning av systemen sker för att säkerställa att systemen är uppdaterade
 • Åtkomst till den virtuella konsollen kräver AD-konto.
 • IT-avdelningen tar inget ansvar för funktionaliteten på den avdelade testservern. Support kan avropas på löpande räkning.
 • Beställaren ansvarar själv för att systemet uppdateras med nya säkerhetsuppdateringar.
 • Efter sex månader ges möjlighet att migrera till tjänsten virtuell driftmiljö.

Kvalitetsmål

Tillgänglighet

Servertjänsterna är tillgängliga dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses. 

Support på servertjänster är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00-12:00, 13:00-16:00.

Servicenivå/Leveranstider

En virtuell servermiljö levereras inom två arbetsdagar efter beställning. Leveranstider för fysiska servrar enligt avtal med leverantör. Systemfel på hård- eller mjukvara, eller annan leverans knuten till tjänsten åtgärdas under normal kontorstid.

Beställarens ansvar

 • Beställaren, alternativt systemägaren, ska tillhandahålla underlag för behörigheter på grupp- eller användarnivå för åtkomst till server, system och utdelade resurser.
 • Beställaren ansvarar för att meddela IT-avdelningen om leverantören har annonserat om operativsystemsuppdateringar som inte bör installeras, då dessa kan medföra avbrott i leveransen.

Mätning

Mätning av tjänsten sker enbart för beställning av ny servermiljö där tiden mäts från beställningen har mottagits och accepterats av IT-avdelningen tills systemet är levererat till kunden.

Kostnader

- för Virtuell driftmiljö

debiteras en engångsavgift för uppsättning av miljön, samt en fast årlig kostnad. Kostnader tillkommer för licensierade operativsystem och för extra prestanda utöver grundkonfiguration. 

- för Virtuell testmiljö

debiteras en engångsavgift för uppsättning av miljön, därefter finns miljön kvar kostnadsfritt i upp till sex månader. Kostnader tillkommer för licensierade operativsystem och för extra prestanda utöver grundkonfiguration (se dock avgränsningar gällande prestanda).

- för Fysisk servermiljö

debiteras en engångsavgift för uppsättning av miljön, samt en fast årlig kostnad för plats i serverhall samt underhåll. Inköpskostnad för hårdvara faktureras systemägare. Kostnader tillkommer för licensierade operativsystem.

Tilläggstjänster till alla servermiljöer är säkerhetskopiering och databasplattform.

Se gällande prislista

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera